KOTITIEDOTE 26.2.2021

AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU JATKAA LÄHIOPETUKSESSA Suomen muuttunut koronatilanne vaikuttaa opetuksen järjestämiseen Suomen kunnissa.  Meillä koulutuksen järjestäjä voi päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin vain siinä tapauksessa, kun se koulussa olevan tautitilanteen vuoksi olisi välttämätöntä, eikä opetuksen järjestämisessä pystyttäisi noudattamaan ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käytöstä. Arvion lähiopetuksen turvallisuudesta tekee Junta de Andalucian terveysviranomainen. Mahdollinen päätös koulun tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan ja siirtyminen etäopetukseen …

KOTITIEDOTE 26.1.2021

HYVÄ KOTIVÄKI, Toivomme paljon voimia tässä haasteellisessa ajassa! Yhteistyöllä tulemme selviämään! Ohessa on vielä yhteenvetoa ja ohjeistusta opetuksen käytännön järjestelyistä. KORONAINFOA Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltajien tulee tarkasti seurata huollettaviensa terveydentilaa, ja esimerkiksi mitata lämpö ennen kouluun lähtöä. Oppilas tai opiskelija ei voi tulla kouluun, mikäli hänen samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellään on todettu koronavirustartunta tai oppilas/opiskelija …

KOTITIEDOTE 2.12.2020

KOTITIEDOTE 2.12. SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN MUISTAMINEN Oppilaille ja opiskelijoille pidetään omissa luokissa ja ryhmissä lyhyt itsenäisyyspäivätuokio perjantain 4.12. aikana. PERJANTAI 18.12. Syyslukukauden viimeistä koulupäivää vietetään perjantaina 18.12. klo 9-12 koululla. Päivän tarkemmasta ohjelmasta luokanopettajat, luokanohjaajat ja ryhmänohjaajat lähettävät erillisen wilmaviestin. Perjantaina 18.12. ei ole iltapäiväkerhoa, mutta aamupäiväkerho toimii klo 8.15–9.00. VÄLITODISTUKSET Perusopetuksen oppilaille jaetaan välitodistukset perjantaina 18.12. Mikäli oppilas ei ole …

KOTITIEDOTE 13.11.2020

TOIMINTA EPÄILLYSSÄ TAI TODETUSSA KORONATARTUNNASSA ESPANJAN VIRANOMAISILTA SAAMIEMME OHJEIDEN MUKAAN Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltajien tulee tarkasti seurata huollettaviensa terveydentilaa, ja esimerkiksi mitata lämpö ennen kouluun lähtöä. Oppilas tai opiskelija ei voi tulla kouluun, mikäli hänen samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellään on todettu koronavirustartunta tai oppilas/opiskelija itse on muuten ollut lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa. Mikäli perheessä on …

KOTITIEDOTE 27.10.2020

ARVIOINTIPALAUTE JA KEHITYSKESKUSTELUT PERUSOPETUKSESSA Opettajat antavat vuosiluokkien 1–9 oppilaille ja heidän huoltajilleen kirjallista arviointipalautetta oppilaan osaamisesta sekä kehittämiskohteista 1. ja 2. jakson oppiaineissa 6.11. mennessä Wilmassa tai muulla tavoin. Kaikilla vuosiluokilla luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät oppilaiden ja huoltajien kanssa arviointi- ja kehityskeskustelun kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Syyslukukauden kehityskeskustelut käydään joulukuun alkuun mennessä, ja ne toteutetaan pääsääntöisesti  etäyhteyksin. HALLOWEEN-TUNTI PERJANTAINA …

KOTITIEDOTE 23.9.2020

MASKIPAKKO Espanjan viiranomaismääräysten mukaan koulussa maskia on käytettävä myös oppitunneilla. Koulun tiloissa ei voi olla ilman maskia muulloin kuin syödessä ja juodessa. Vapautus maskin käytöstä on mahdollista saada ainoastaan lääkärintodistuksella.  Asiasta on keskusteltu oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa, mutta edelleen joudumme toistuvasti puuttumaan maskisäännön rikkomiseen. Koulu toivoo, että keskustelette maskin käytöstä myös kotona. Espanjan viranomaisen antamaa sellaista määräystä, jossa kyse on …

KOTITIEDOTE 28.8.2020

TURVAVÄLIT JA MASKIT Espanjan viranomaismääräysten mukaan kouluun saavutaan turvavälejä ja aikaisemmin annettuja maskiohjeita noudattaen. Junta de Andalucian aluehallinnon koulutoimea koskevat uudet määräykset tarkentuvat ja niistä tiedotetaan välittömästi. KYSELY PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN MAHDOLLISUUDESTA OMIEN LAITTEIDEN KÄYTTÖÖN MAHDOLLISTEN POIKKEUKSELLISTEN OPETUSJÄRJESTELYJEN AIKANA Wilmassa on sunnuntaihin 30.8. saakka auki kysely, jolla kartoitetaan perusopetuksen oppilaan mahdollisuudet omien laitteiden käyttöön mahdollisen etäopetusjakson aikana, tai tilanteessa, että oppilas on …

LUKUVUODEN 2020–2021 ALOITUS

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2020-2021 keskiviikkona 12.8. klo 9.00! Huoltajille on 31.7. lähetetty wilmaviesti tai sähköposti, jossa kerrotaan lukuvuoden aloituksesta sekä koulun arkeen ja opetusjärjestelyihin liittyvistä toimenpiteistä.

Lukuvuosi 2020–2021

Aurinkorannikon suomalaisen koulun henkilökunta kiittää kuluneesta lukuvuodesta ja toivottaa hyvää kesää kaikille! Lukuvuosi 2020–2021 Tavoitteena on, että lukuvuosi 2020–2021 alkaa lähiopetuksena esi- ja perusopetuksessa (osoite: Calle José Salik 4) sekä lukiokoulutuksessa (osoite: Avenida Finlandia 6-8) keskiviikkona 12.8.2020 klo 9.00.  Lukuvuoden aloituksesta tiedotamme heti koulun kotisivuilla ja Facebook-sivuilla, kun olemme saaneet Espanjan viranomaisilta varmistuksen, kuinka voimme toimia.

KOTITIEDOTE 11.2.2020

VANHOJEN TANSSIT PERJANTAINA 14.2. Lukion toisen vuoden opiskelijat tanssivat Vanhojen tanssit monitoimitilassa perjantaina 14.2., jolloin koulun oppilaat ja opiskelijat pääsevät ihastelemaan pukuloistoa ja hienoja koreografioita. Koululla tanssimisen lisäksi järjestetään iltajuhla, joka on tarkoitettu huoltajille, sukulaisille ja muille läheisille. Iltatilaisuus järjestetään Fuengirolan feria-alueella kaupungin nuorisotoimen casetassa ”caseta de juventud” klo 16.00 alkaen. Casetan ovet avataan klo 16.00 jolloin kahvila on avoinna. …