KOTITIEDOTE 26.2.2021

AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU JATKAA LÄHIOPETUKSESSA

Suomen muuttunut koronatilanne vaikuttaa opetuksen järjestämiseen Suomen kunnissa.  Meillä koulutuksen järjestäjä voi päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin vain siinä tapauksessa, kun se koulussa olevan tautitilanteen vuoksi olisi välttämätöntä, eikä opetuksen järjestämisessä pystyttäisi noudattamaan ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käytöstä. Arvion lähiopetuksen turvallisuudesta tekee Junta de Andalucian terveysviranomainen. Mahdollinen päätös koulun tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan ja siirtyminen etäopetukseen on siis Espanjan viranomaisten käsissä.  

ARVIOINTIPALAUTE JA KEHITYSKESKUSTELUT PERUSOPETUKSESSA

Opettajat antavat vuosiluokkien 1–9 oppilaille ja heidän huoltajilleen kirjallista arviointipalautetta oppilaan osaamisesta sekä kehittämiskohteista.

4. jaksossa päättyvien oppiaineiden osalta arviointipalaute annetaan 5.3. mennessä. 5. jaksossa päättyvien aineiden osalta arviointipalaute annetaan 19.3. mennessä.

Vuosiluokkien 1–6 palautteet lähetetään wilmaviestinä. Vuosiluokkien 7–9 palautteet kirjataan Wilman koekalenteriin. Joidenkin vuosiluokkien oppilaiden espanjan tai englannin kielen osaamisesta palaute löytyy oppilaan kielipassista/portfoliosta.

Kehityskeskustelut alkavat viikolla 12 (22.3. alkava viikko) ja ne käydään 16.4. mennessä. Kehityskeskustelut toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksin.

2. ja 6. luokan luokanopettaja käy nivelvaiheeseen liittyvän arviointi- ja kehityskeskustelun yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa huhti-toukokuussa.

OPPIMISEN TUKI JA OPISKELUHUOLTO

Koska nyt emme edelleenkään voi kohdata koulun arjessa, toivomme kodin ja koulun yhteistyön toteutuvan muulla tavoin. Jos nousee huoli oppilaan/opiskelijan oppimisesta tai hyvinvoinnista, tai jos jokin seikka koulun toiminnassa mietityttää, ottakaa yhteyttä koulun henkilökuntaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Erityisopettajien Laura Lämsä, Eija Mäkinen ja Kaisa Häkkinen sekä vastaavan kuraattorin Salla Heiskasen, terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salinin ja psykologi Camilla Lindströmin yhteystiedot löytyvät koulun kotisivulta.

KOULUTERVEYSKYSELY

Koulumme osallistuu 1.3.–30.4.2021 järjestettävään kouluterveyskyselyyn, joka on Suomen kattavin lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista seurantatietoa tuottava tiedonkeruu. Kouluterveyskyselystä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kyselyyn osallistuvat perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat sekä lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Oppilaat ja opiskelijat vastaavat sähköiseen kyselyyn nimettömänä koulupäivän aikana osana normaalia koulutyötä opettajan valvonnassa.

Kysely on vapaaehtoinen, mutta jokaisen osallistuminen kyselyyn on tärkeää, jotta lasten ja nuorten hyvinvoinnista saadaan mahdollisimman kattava ja totuudenmukainen kuva. Halutessaan huoltaja voi kieltää alaikäisen huollettavansa osallistumisen kyselyyn ilmoittamalla siitä 15.3.2021 mennessä terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salinille,

petriina.thomander-salin@suomalainenkoulu.net.

Lisätietoja kouluterveyskyselystä:

Infopuhelin klo 8.00–16.00 (Suomen aikaa), p. 029 524 6082, kouluterveyskysely@thl.fi ja www.thl.fi/kouluterveyskysely

TALVILOMA 8.12.3.

Koulu viettää talvilomaa 8.–12.3. ja koulu on suljettuna tuon ajan.

HENKILÖ- JA OPETTAJAKUNNAN KOKOUS MAANANTAINA 15.3.

Henkilö- ja opettajakunnan kokouksen vuoksi oppilaiden ja opiskelijoiden koulupäivä maanantaina 15.3. päättyy viimeistään klo 14.00. Iltapäiväkerho toimii normaalisti.

Hyvää kevään odotusta kaikille!