Perusopetus

Perusopetuksen vuosiluokat 1-8 opiskelevat uuden opetussuunnitelman 22.12.2017 mukaisesti. Vuosiluokka 9 opiskelee 1.8.2004 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaisesti. 9. vuosiluokan osalta uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019.

Perusopetuksen jaksot 2018-2019

Perusopetuksen jaksot 2019-2010

Perusopetuksen tunnit

Iltapäiväkerho

Koulu järjestää iltapäiväkerhotoimintaa maanantaista perjantaihin klo 13–16.  Iltapäiväkerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1. – 2. luokan oppilaille, ja siihen on haettava erikseen.

Lue lisää

Image
Image

Kerhot

Koulu järjestää lukuvuoden aikana kerhoja, joista useimmat ovat maksuttomia. Kerhoihin voivat osallistua kaikki oman koulun oppilaat ja opiskelijat.

Lue lisää