Esiopetus

Koulussamme toimii esiopetusryhmä, jossa opiskellaan Opetushallituksen hyväksymän esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja sen mukaan laaditun koulun oman esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pääsääntöisesti esiopetukseen osallistuvat lapset ovat kuusivuotiaita.

Esiopetuksen koulupäivä on klo 9-13.