Esiopetus

Koulussamme toimii esiopetusryhmä, jossa opiskellaan valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditun opetussuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pääsääntöisesti esiopetukseen osallistuvat lapset ovat kuusivuotiaita.

Esiopetuksen opettajana toimii Kristiina Lindström. Koulupäivä esiopetuksessa on klo 9-13.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023 – 2024 alkoi maanantaina 30.1.2023 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta.

Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella.