Esiopetus

Koulussamme toimii esiopetusryhmä, jossa opiskellaan valtakunnallisten esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunitelma otettiin käyttöön 1.8.2016.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Pääsääntöisesti esiopetukseen osallistuvat lapset ovat kuusivuotiaita.

Esiopetuksen opettajana toimii Kristiina Lindström. Koulupäivä esiopetuksessa on klo 9-13.