Perusopetuksen valinnaiset aineet

Perusopetuksen tuntijaon mukaan taito- ja taideaineiden valinnaisia opiskellaan luokilla 1-6 yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja luokilla 7-9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia.  

Perusopetuksen tuntijaon mukaan koulukohtaisia valinnaisia aineita peruskoulussa opiskellaan yhteensä yhdeksäntoista vuosiviikkotuntia, joista 10 opetustuntia ovat minimikokonaistuntimäärän ylittäviä. Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa nämä tunnit on sidottu espanjankielen opintoihin.