Valinnaiset aineet 4.-6. luokilla lukuvuonna 2020-2021

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa vuosiluokkien 1−6 perusopetuksen tuntijaon mukaisista kuudesta taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetusta vuosiviikkotunnista viisi on sisällytetty oppiaineen yhteiseen oppimäärään. Kolme vuosiviikkotuntia on sisällytetty vuosiluokkien 3−6 käsityöhön ja kaksi liikuntaan.

Vuosiluokalla 6 oppilaalla on mahdollisuus valita yksi ylimääräinen vuosiviikkotunti musiikkia tai kuvataidetta. Lukuvuonna 2020−2021 toteutuu vain kuvataiteen valinta.

Perusopetuksen tuntijaossa valinnaisiin aineisiin osoitetusta yhdeksästä vuosiviikkotunnista kolme on sijoitettu vuosiluokille 4–6.

Vuosiluokilla 4–6 oppilaalla on kullakin vuosiluokalla valittavissa kaksi 0,5 vuosiviikkotunnin valinnaista ainetta, joita kumpaakin opiskellaan luokkarajat ylittävässä ryhmässä 75 min viikossa puolentoista jakson ajan, toinen syksyllä ja toinen keväällä.

Kesken lukuvuoden valinnaista ainetta ei voi vaihtaa.

Vuosiluokilla 4–6 valinnaiset aineet arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Valinnaiset aineet lukuvuonna 2020−2021:

4. luokka
 • Herkulliset välipalat
 • Koodaus 1
 • Pikkuyrittäjät
 • Ihan kipsissä ja savessakin
 • Paperi- ja sanataide
 • Tutkimusmatkalla ympäri Espanjaa
5. luokka
 • Mitä tänään syödään?
 • Koodaus 1
 • Koodaus 2
 • Pikkuyrittäjät
 • Ihan kipsissä ja savessakin
 • Tutkimusmatkalla ympäri Espanjaa
 • Irti pulpetista -draamaryhmä
 • Paperi- ja sanataide
6. luokka
 • Mitä tänään syödään?
 • Koodaus 1
 • Koodaus 2
 • Pikkuyrittäjät
 • Tutkimusmatkalla ympäri Espanjaa
 • Irti pulpetista -draamaryhmä

Lisäksi oppilaalla on mahdollisuus valita neljännellä luokalla alkavaksi vapaaehtoiseksi A2-kieleksi saksa, jonka laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia. Valittuaan A2-kielen oppilas sitoutuu opiskelemaan sitä perusopetuksen loppuun saakka. Vuosiluokilla 4–6 A2-kielen tunnit opiskellaan vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävinä tunteina.

Saksan kieli arvioidaan numeerisesti.

Lyhyet kuvaukset 4.-6. luokkien valinnaisista aineista:

4.–6. luokat