Valinnaisaineet 4.-6. luokilla lukuvuonna 2019-2020

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa on osa taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetuista vuosiviikkotunneista sisällytetty oppiaineen yhteiseen oppimäärään. Kolme vuosiviikkotuntia on sisällytetty vuosiluokkien 3−6 käsityöhön ja kaksi liikuntaan.

Vuosiluokalla 6 oppilaalla on mahdollisuus valita yksi ylimääräinen vuosiviikkotunti musiikkia tai kuvataidetta. Lukuvuonna 2019−2020 toteutuu vain kuvataiteen valinta.

Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelman mukaan vuosiluokilla 4–6 oppilaan valitsemia valinnaisaineita opiskellaan lukuvuosittain yksi vuosiviikkotunti siten, että yksi vuosiviikkotunti on jaettu kahteen 0,5 vuosiviikkotunnin kokonaisuuteen.

4.−6. luokan oppilas valitsee kaksi valinnaisainetta, joita kumpaakin opiskellaan luokkarajat ylittävässä ryhmässä 75 min viikossa puolentoista jakson ajan, toinen syksyllä ja toinen keväällä.

Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Valinnaisaineet lukuvuonna 2019−2020:

4. luokka
 • Mitä tänään syödään?
 • Koodaus 1
 • Pikkuyrittäjät
 • Ihan kipsissä ja savessakin
 • Irti pulpetista -draamaryhmä
5. luokka
 • Mitä tänään syödään?
 • Koodaus 1
 • Koodaus 2
 • Pikkuyrittäjät
 • Ihan kipsissä ja savessakin
 • Espanja tutuksi!
 • Irti pulpetista -draamaryhmä
6. luokka
 • Mitä tänään syödään?
 • Koodaus 1
 • Koodaus 2
 • Pikkuyrittäjät
 • Espanja tutuksi!
 • Irti pulpetista -draamaryhmä

Lyhyet kuvaukset 4.-6. luokkien valinnaisaineista:

4.–6. luokat