Valinnaiset aineet vuosiluokilla 1-6 lukuvuonna 2023–2024

Taito- ja taideaineiden valinnaiset  

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa vuosiluokkien 3−6 perusopetuksen tuntijaon mukaisista kuudesta taito- ja taideaineiden valinnaisiin osoitetusta vuosiviikkotunnista viisi on sisällytetty oppiaineen yhteiseen oppimäärään. 2 vuosiviikkotuntia liikuntaan, yksi vuosiviikkotunti käsityöhön, kuvataiteeseen ja musiikkiin.  

Vuosiluokalla 6 oppilaalla on mahdollisuus valita yksi vuosiviikkotunti musiikkia tai kuvataidetta.  Lukuvuonna 2023−2024 toteutuu kuvataiteen valinta. 

 

Koulukohtaiset valinnaiset aineet  

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa koulukohtaisena valinnaisena jokaisella vuosiluokalla opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia espanjan kieltä. Näistä tunneista kokonaistuntimäärän ylittäviä tunteja on 1.-3. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 4.-6.-luokilla yksi vuosiviikkotunti.  

  1. luokka: Hola, hola ¿Qué tal? Espanjaa leikkien, laulaen ja liikkuen 
  2. luokka: ¡Bienvenidos! Espanjaa toiminnallisesti draaman ja ilmaisun avulla
  3. lk ¡Vamos, vamos! Espanjan alkeiskurssi 
  4. lk A2-espanja 
  5. lk A2-espanja jatkuu 
  6. lk A2-espanja tai ne oppilaat, jotka aloittavat espanjan kielen opinnot 6. vuosiluokalla opiskelevat espanjan alkeita  

Lisäksi vuosiluokasta 6 alkaen oppilaalla on mahdollisuus jatkaa vuosiluokalla 4 aloitettua saksan kielen opiskelua vapaaehtoisena A2-kielenä, jonka laajuus on kaksi vuosiviikkotuntia. Valittuaan A2-saksan oppilas on sitoutunut opiskelemaan sitä perusopetuksen loppuun saakka. Vuosiluokalla 6 A2-saksan tunnit opiskellaan vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävänä tuntina. 

A2- saksa arvioidaan numeerisesti. 

1.–6. luokat