Valinnaiset aineet 7. luokalla lukuvuonna 2020-2021

Vuosiluokilla 7−9 on perusopetuksen tuntijaon mukaisista viidestä taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetuista vuosiviikkotunneista yksi sisällytetty 7. luokan käsityön yhteiseen oppimäärään.

Perusopetuksen tuntijaossa valinnaisiin aineisiin osoitetusta yhdeksästä vuosiviikkotunnista kuusi on sijoitettu vuosiluokille 7–9. Vuosiluokalla 7 tarjottavan valinnaisaineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti.

Jokainen 7. luokan oppilas osallistuu yhden vuosiviikkotunnin tieto- ja viestintäteknologian kurssille, jonka aluksi varmistetaan yläkoulun opinnoissa tarvittavien perustaitojen hallinta. Yhteisen osuuden jälkeen oppilas valitsee oman kiinnostuksensa mukaan opintojakson, jonka aikana on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan. Oppilas valitsee yhden opintojakson seuraavista

  • Medianteko ja medialukutaito
  • Kuvankäsittely
  • Ohjelmointi

Yhden vuosiviikkotunnin valinnainen aine arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.