Valinnaiset aineet vuosiluokilla 7-9 lukuvuonna 2022-2023

Taito- taideaineiden valinnaiset 

Perusopetuksen tuntijaon mukaan vuosiluokilla 7−9 opiskellaan viisi tuntia valinnaisia taito- ja taideaineita (musiikki, kuvataide, liikunta ja kotitalous, käsityö). Vuosiluokalla 7 näistä opiskellaan yksi vuosiviikkotunti. Lukuvuonna 2022−2023 toteutuvat käsityön ja liikunnan valinnaisaineet kunkin oppilaan valinnan mukaan.  

Vuosiluokalla 8 oppilas valitsee yhden taito- ja taideaineen, jota hän opiskelee kaksi vuosiviikkotuntia. Lukuvuonna 2022−2023 toteutuvat kuvataiteen, liikunnan ja kotitalouden valinnaisaineen kunkin oppilaan valinnan mukaan. 

Lukuvuonna 2022-2023 9. luokan oppilas jatkaa 8. luokalla valitsemaansa taide- ja taitoainetta kaksi vuosiviikkotuntia. Lukuvuonna 2022−2023 toteutuvat kuvataiteen, liikunnan ja kotitalouden valinnaisaineen kunkin oppilaan valinnan mukaan. 

Taito- ja taideaineiden valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, ja ne myös arvioidaan osana yhteistä oppimäärää.  

 

Koulukohtaiset valinnaiset aineet 

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa vuosiluokilla 7−9 opiskellaan espanjaa kaksi vuosiviikkotuntia.  

  1. luokalla yksi tunti koulukohtaisia valinnaisia on sidottu espanjankielen opintoihin. Sen lisäksi toinen pakollinen espanjankielen vuosiviikkotunti on vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävä. 
  2. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia espanjaa sisältyy koulukohtaisiin valinnaisiin ja sen lisäksi oppilaat  opiskelevat yhden vuosiviikkotunnin verran Espanjan kulttuuri-valinnaisainetta.
  3. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia espanjankielen opintoja on sidottu koulukohtaisiin valinnaisiin

Valinnaisaineet:  

  1. lk A2-espanja tai B2-espanja 
  2. lk A2-espanja tai B2-espanja 2 vuosiviikkotuntia ja yksi vuosiviikkotunti Espanjan kulttuurikurssi.
  3. lk A2- espanja tai B2-espanja tai ne oppilaat, jotka aloittavat espanjan opinnot 9. luokalla opiskelevat espanjan alkeiskurssit yksi ja kaksi. 

A2-ja B2- saksan tunnit opiskellaan vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävinä tunteina.  

A2- ja B2-kielet arvioidaan numeerisesti, espanjan alkeet hyväksytty/ hylätty.  

7.-9. luokat