Valinnaiset aineet vuosiluokilla 7-9 lukuvuonna 2023-2024

Taito- taideaineiden valinnaiset

Perusopetuksen tuntijaon mukaan vuosiluokilla 7−9 opiskellaan viisi tuntia valinnaisia taito- ja taideaineita (musiikki, kuvataide, liikunta ja kotitalous, käsityö). Vuosiluokalla 7 näistä opiskellaan yksi vuosiviikkotunti. Lukuvuonna 2023−2024 toteutuvat kuvataiteen ja liikunnan valinnaisaineet kunkin oppilaan valinnan mukaan.

Vuosiluokilla 8-9 oppilas valitsee yhden taito- ja taideaineen, jota hän opiskelee kaksi vuosiviikkotuntia. Nykyiset 8.-luokkalaiset valitsevat uudet valinnaisaineet 9.vuosiluokalle. Lukuvuonna 2023−2024 toteutuvat kuvataiteen, liikunnan, musiikin ja kotitalouden valinnaisaineet kunkin oppilaan valinnan mukaan.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, ja ne myös arvioidaan osana yhteistä oppimäärää.

Koulukohtaiset valinnaiset aineet

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa vuosiluokilla 7−9 opiskellaan espanjaa kaksi vuosiviikkotuntia.

7. luokalla yksi tunti koulukohtaisia valinnaisia on sidottu espanjankielen opintoihin. Sen lisäksi toinen pakollinen espanjankielen vuosiviikkotunti on vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävä.

8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia espanjaa sisältyy koulukohtaisiinvalinnaisiin ja sen lisäksi oppilaat opiskelevat yhden vuosiviikkotunnin verran Espanjan kulttuuri- tai speak English - valinnaisainetta

9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia espanjankielen opintoja on sidottu koulukohtaisiin valinnaisiin

Valinnaisaineet:

7.lk A2-espanja tai B2-espanja

8.lk A2-espanja tai B2-espanja 2 vuosiviikkotuntia ja yksi vuosiviikkotunti Espanjan kulttuurikurssi/englannin kielen puhekurssi.

9. lk A2- espanja tai B2-espanja. Ne oppilaat, jotka aloittavat espanjan opinnot 9. luokalla opiskelevat espanjan alkeiskurssit yksi ja kaksi.

A2-ja B2- saksan tunnit opiskellaan vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävinä tunteina.

A2- ja B2-kielet arvioidaan numeerisesti, espanjan alkeet hyväksytty/ hylätty.

7.-9. luokat