Valinnaisaineet 7. luokalla lukuvuonna 2019-2020

Vuosiluokilla 7−9 on yksi taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetuista vuosiviikkotunneista sisällytetty 7. luokan käsityön yhteiseen oppimäärään.

Tieto- ja viestintäteknologia 7. luokalla

Jokainen 7. luokan oppilas osallistuu tieto- ja viestintäteknologian kurssille, jonka aluksi varmistetaan yläkoulun opinnoissa tarvittavien perustaitojen hallinta. Yhteisen osuuden jälkeen oppilas valitsee oman kiinnostuksensa mukaan opintojakson, jonka aikana on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan. Oppilas valitsee yhden opintojakson seuraavista

  • Office-ohjelmat
  • Kuvankäsittely
  • Ohjelmointi

Yhden vuosiviikkotunnin laajuinen kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty.