KOTITIEDOTE 27.10.2020

ARVIOINTIPALAUTE JA KEHITYSKESKUSTELUT PERUSOPETUKSESSA

Opettajat antavat vuosiluokkien 1–9 oppilaille ja heidän huoltajilleen kirjallista arviointipalautetta oppilaan osaamisesta sekä kehittämiskohteista 1. ja 2. jakson oppiaineissa 6.11. mennessä Wilmassa tai muulla tavoin.

Kaikilla vuosiluokilla luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät oppilaiden ja huoltajien kanssa arviointi- ja kehityskeskustelun kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Syyslukukauden kehityskeskustelut käydään joulukuun alkuun mennessä, ja ne toteutetaan pääsääntöisesti  etäyhteyksin.

HALLOWEEN-TUNTI PERJANTAINA 30.10.

Oppilaiden ja opiskelijoiden toiveesta perjantaina 30.10. yksi oppitunti on varattu Halloween-teemalle. Oppilaat ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä tunnin ohjelmaa muun muassa oppilaskunnan hallituksen antamisen ideoiden pohjalta. Oppilaat ja opiskelijat voivat pukeutua teeman mukaisesti niin halutessaan. On huomattava, että omia herkkuja ei saa tuoda kouluun. Ruokailun yhteydessä on tarjolla teemaan sopivaa jälkiruokaa. 

HENKILÖ- JA OPETTAJAKUNNAN KOKOUS TORSTAINA 12.11.

Henkilö- ja opettajakunnan kokouksen vuoksi oppilaiden ja opiskelijoiden koulupäivä torstaina 12.11. päättyy viimeistään klo 14.00. Iltapäiväkerho toimii normaalisti.

MAHDOLLISET POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.  Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee koulutuksen järjestäjä, mikäli se Junta de Andalusian terveysviranomaisen arvion perusteella olisi koulussa todetun tautitilanteen vuoksi välttämätöntä, eikä opetuksen järjestämisessä pystyttäisi noudattamaan ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käytöstä. Tällöin Espanjan viranomaismääräyksellä opetustilat jouduttaisiin sulkemaan osittain tai kokonaan.

Koulu on varautunut poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiseen. Lukuvuoden alussa on kartoitettu perusopetuksen oppilaiden mahdollisuudet omien tietoteknisten laitteiden käyttöön mahdollisen etäopetusjakson aikana. Oppilaille, joilla omaa laitetta ei ole, annetaan käyttöön koulun laite. Pääasiallinen etäopiskelutyökalu on tietokone tai tabletti sekä O365 Teams-ohjelma, jossa jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on koulun antama tunnus.

Kevään etäjakson aikana toimiviksi osoittautuneiden käytäntöjen kehittämistä on jatkettu. Koulun TVT-tiimi on kouluttanut opettajat ja koulunkäynninohjaajat käyttämään etäopetuksen vaatimia digitaitoja, minkä jälkeen opettajat ovat huolehtineet oman luokkansa tai ryhmänsä valmentamisesta mahdolliseen etäopiskeluun.

Mahdollisen etäopetusjakson aikana opiskelu Teamsissa tapahtuu oppilaan ja opiskelijan lukujärjestyksen mukaisesti. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei tarkoita pelkkien tehtävien antamista, vaan opettaja on paikalla koko Teams-oppitunnin ajan. Opettaja seuraa jokaisen oppilaan ja opiskelijan opiskelun etenemistä. Lisäksi opettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla tiettyinä aikoina, joista ilmoitetaan oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille.

Mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus opettajan antamaan tukiopetukseen sekä erityisopettajan antamaan yksilö- ja pienryhmäopetukseen. Opiskeluhuollon palvelut eli psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto järjestetään siten, että oppilaat ja opiskelijat tai huoltajat voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuoltohenkilöstöön matalalla kynnyksellä.

VANHEMPAINYHDISTYS TIEDOTTAA

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous pidetään keskiviikkona 4.11. klo 18.00 etäyhteyksin. Kokouskutsu sekä linkki kokoukseen liittymiseksi löytyvät koulusihteeri Emilian 22.10. lähettämästä wilmaviestistä.