KOTITIEDOTE 26.1.2021

HYVÄ KOTIVÄKI,

Toivomme paljon voimia tässä haasteellisessa ajassa! Yhteistyöllä tulemme selviämään! Ohessa on vielä yhteenvetoa ja ohjeistusta opetuksen käytännön järjestelyistä.

KORONAINFOA

Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltajien tulee tarkasti seurata huollettaviensa terveydentilaa, ja esimerkiksi mitata lämpö ennen kouluun lähtöä.

Oppilas tai opiskelija ei voi tulla kouluun, mikäli hänen samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellään on todettu koronavirustartunta tai oppilas/opiskelija itse on muuten ollut lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa.

Huollettavansa oireista huoltajan tulee olla yhteydessä lääkäriin, terveyskeskukseen tai Junta de Andalucian terveysviranomaisiin. Samoin mikäli oppilas tai opiskelija on altistunut varmistetulle koronatapaukselle, tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen tai terveysviranomaisiin.

Jos oppilaalle tai opiskelijalle tulee oireita koulupäivän aikana, hänet ohjataan erilliseen tilaan. Huoltaja pyydetään heti hakemaan huollettava pois koulusta ja ottamaan yhteyttä lääkäriin, terveyskeskukseen tai terveysviranomaisiin. On erittäin tärkeää, että kansliassa on puhelinnumero, josta huoltajan varmasti tavoittaa välittömästi koulupäivän aikana. 

Jos oppilaalla tai opiskelijalla todetaan koronavirustartunta, koulu pyytää ilmoittamaan siitä viipymättä puhelimitse terveydenhoitaja Petriinalle tai apulaisrehtori Anita Wegner-Heinäselle. Koululta ollaan yhteydessä terveysviranomaisiin, jotka yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa kartoittavat tartunnan saaneen lähikontaktit koulussa ja ottavat heihin henkilökohtaisesti yhteyttä.

Karanteenin tarve riippuu siis siitä, onko henkilö ollut lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa. Vain lähikontaktit määrätään karanteeniin. Kaikki, jotka ovat olleet lähikontaktissa karanteeniin määrätyn henkilön kanssa (ns. altistuneelle altistuneet), jatkavat normaalia elämää.

Mikäli huoltaja tarvitsee koronaan liittyvää keskusteluapua, yhteyttä voi ottaa puhelimitse terveydenhoitaja Petriinaan. Koronatestejä ja karanteenien pituuksia koskevista kysymyksistä on keskusteltava lääkärin tai terveysviranomaisen kanssa. Petriinan kanssa on mahdollista sopia karanteenissa tai eristyksessä olevan oppilaan tai opiskelijan koululounaan noutamisesta. 

Opettajat ovat yhteydessä huoltajaan opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Karanteeniin määrätty oppilas/opiskelija osallistuu oppitunneille ja seuraa opetusta Teamsin kautta. Osa tehtävistä on mahdollista antaa opettajan ohjeiden mukaan itsenäisesti suoritettavaksi. Tarvittaessa perusopetuksen oppilaalle annetaan koulun tietokone lainaan. 

Mikäli oppilas tai opiskelija on saanut koronavirustartunnan ja määrätty eristykseen, hänen opetusjärjestelynsä sovitaan tapauskohtaisesti lapsen tai nuoren voinnin ja jaksamisen mukaan. 

Mikäli koulun aikuisessa todetaan koronavirustartunta, henkilökuntaa ja huoltajia tiedotetaan tilanteesta wilmaviestillä ilman sairastuneiden ja altistuneiden nimiä.

MAHDOLLISET POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT

Etäopetukseen ei voi siirtyä varmuuden vuoksi. Koulutuksen järjestäjä voi päättää siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin vain siinä tapauksessa, kun se koulussa olevan tautitilanteen vuoksi olisi välttämätöntä, eikä opetuksen järjestämisessä pystyttäisi noudattamaan ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käytöstä. Arvion lähiopetuksen turvallisuudesta tekee Junta de Andalucian terveysviranomainen. Mahdollinen päätös koulun tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan on siis Espanjan viranomaisten käsissä.  


Myös Opetushallitus painottaa opetuksen järjestämistä lähiopetuksena ja ohjeistaa käyttämään kaikki mahdolliset keinot lähiopetuksen turvaamiseksi. Siirtyminen etäopetukseen on aina viimeinen keino.

Koulu on varautunut poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiseen. Perusopetuksen oppilaiden mahdollisuudet omien tietoteknisten laitteiden käyttöön mahdollisen etäopetusjakson aikana on kartoitettu. Oppilaille, joilla omaa laitetta ei ole, annetaan käyttöön koulun laite. Pääasiallinen etäopiskelutyökalu on tietokone tai tabletti sekä O365 Teams-ohjelma, jossa jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on koulun antama tunnus.

Mahdollisen etäopetusjakson aikana opiskelu Teamsissa tapahtuu oppilaan ja opiskelijan lukujärjestyksen mukaisesti. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei tarkoita pelkkien tehtävien antamista, vaan opettaja on paikalla koko Teams-oppitunnin ajan. Opettaja seuraa jokaisen oppilaan ja opiskelijan opiskelun etenemistä. Lisäksi opettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla tiettyinä aikoina, joista ilmoitetaan oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille.

Mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus opettajan antamaan tukiopetukseen sekä erityisopettajan antamaan yksilö- ja pienryhmäopetukseen. Opiskeluhuollon palvelut eli psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto järjestetään siten, että oppilaat ja opiskelijat tai huoltajat voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuoltohenkilöstöön matalalla kynnyksellä.

4. JAKSON LUKUJÄRJESTYKSET

4. jakso alkaa keskiviikkona 10.2. Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa.

YSTÄVÄNPÄIVÄ

Perjantaina 12.2. yksi oppitunti on esi- ja perusopetuksessa varattu ystävänpäiväteemalle. Oppilaat suunnittelevat yhdessä tunnin ohjelmaa muun muassa oppilaskunnan hallituksen ideoiden pohjalta. Omia herkkuja ei saa tuoda kouluun. Ruokailun yhteydessä on tarjolla teemaan sopivaa jälkiruokaa. 

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2021–2022

Ilmoittautumisesta lukuvuodelle 2021–2022 on lähetetty erillinen viesti Wilmassa.