KOTITIEDOTE 23.9.2020

MASKIPAKKO

Espanjan viiranomaismääräysten mukaan koulussa maskia on käytettävä myös oppitunneilla. Koulun tiloissa ei voi olla ilman maskia muulloin kuin syödessä ja juodessa. Vapautus maskin käytöstä on mahdollista saada ainoastaan lääkärintodistuksella. 

Asiasta on keskusteltu oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa, mutta edelleen joudumme toistuvasti puuttumaan maskisäännön rikkomiseen. Koulu toivoo, että keskustelette maskin käytöstä myös kotona. Espanjan viranomaisen antamaa sellaista määräystä, jossa kyse on muiden oppilaiden ja henkilökunnan terveydestä ja turvallisuudesta, ei voi rikkoa. On muistettava, että kouluna olemme Espanjan viranomaisten tarkan valvonnan alaisena.    

OPPILAS- JA OPISKELIJAKUNTA

Oppilas- ja opiskelijakunnan toiminta on tärkeä osa koulun yhteisöllisyyttä. Oppilaskunnan muodostavat esiopetuksen lapset ja perusopetuksen oppilaat. Lukiossa opiskelijakunta muodostuu lukion opiskelijoista. Oppilaskunnan ja opiskelijakunnan tehtävänä on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä lisätä kouluviihtyvyyttä.

Jokainen luokka ja ryhmä on valinnut edustajan ja varaedustajan oppilaskunnan ja opiskelijakunnan hallitukseen. Koronarajoitusten vuoksi kokouksia ei pystytä järjestämään kokoontumalla yhteen vaan hallitukset toimivat erikseen sovitusti. Tällä hetkellä toiminnan keskeisenä teemana on oman luokan tai ryhmän yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden viihtyvyyttä parantavien keinojen löytäminen tiukkojen koronarajoitusten aikana.  

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Perinteisesti syyskuun viimeisenä perjantaina järjestetty Kodin ja koulun päivä pyritään järjestämään kevätlukukaudella, mikäli koronatilanne sen sallii.

Kodin ja koulun toimiva yhteistyö on erittäin tärkeää. Koska nyt emme voi kohdata koulun arjessa, toivomme kodin ja koulun yhteistyön toteutuvan muulla tavoin. Jos on huoli oppilaan/opiskelijan oppimisesta tai hyvinvoinnista, tai jos jokin seikka koulun toiminnassa mietityttää, ottakaa yhteyttä koulun henkilökuntaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

KESTÄVÄ KEHITYS

Koulussamme toimii kestävän kehityksen työryhmä, ja luokilta on valittu keke-oppilaat mukaan tukemaan kestävän kehityksen toimintaa. Toistaiseksi emme voi järjestää esimerkiksi jo perinteisiä keke-toreja, mutta keke-toimintaa toteutetaan luokissa keskittyen pääosin hyvinvointiin.  

KOTIVÄENILLAT

Esi- ja perusopetuksen sekä lukion kotiväenillat pidetään etäyhteyksin syys-lokakuun aikana.

2. JAKSO

2. jakso alkaa maanantaina 12.10.  2. jakson lukujärjestykset ovat nyt nähtävillä Wilmassa.

FERIALOMA 5.–9.10.

Koulu viettää ferialomaa 5.–9.10. ja koulu on suljettuna tuon ajan.

VANHEMPAINYHDISTYS TIEDOTTAA

Hei koulumme uudet ja vanhat perheet!

MITÄ? 

Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, myyjäisiä ja retkiä. Yhdistys julkaisee vuosittain koulun seinäkalenterin ja tukee oppilastoimintaa myöntämällä avustuksia ja stipendejä. Myös koulun kirjastoon on hankittu paljon kirjoja ja lehtiä. 

KUKA?

Kaikki koulun oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajat kuuluvat automaattisesti yhdistykseen eikä jäsenmaksua peritä.

MILLOIN?

Yhdistys valitsee syksyn vuosikokouksessa keskuudestaan hallituksen ja avoimia kokoontumisia on normaalisti noin kerran kuukaudessa.

Tällä hetkellä toimintaamme vaikeuttaa huomattavasti monet kokoontumista rajoittavat säännöt, mutta pyrimme palaamaan normaaliin toimintaan heti kun se on turvallisesti mahdollista. 

Vuosikokous pidetään tänä syksynä lokakuussa, tiedotamme tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin Wilman kautta.

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Jos sinulla on kysyttävää tai vaikka uusia ideoita voit olla yhteydessä sähköpostilla

askvanhempainyhdistys@gmail.com 

Ystävällisin terveisin,

Vanhempainyhdistys