KOTITIEDOTE 13.11.2020

TOIMINTA EPÄILLYSSÄ TAI TODETUSSA KORONATARTUNNASSA ESPANJAN VIRANOMAISILTA SAAMIEMME OHJEIDEN MUKAAN

Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltajien tulee tarkasti seurata huollettaviensa terveydentilaa, ja esimerkiksi mitata lämpö ennen kouluun lähtöä.

Oppilas tai opiskelija ei voi tulla kouluun, mikäli hänen samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenellään on todettu koronavirustartunta tai oppilas/opiskelija itse on muuten ollut lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa.

Mikäli perheessä on oireileva henkilö, samassa taloudessa asuvat oppilaat ja opiskelijat eivät voi tulla kouluun ennen kuin oireiselle tehdyn koronatestin tulos on selvillä. Todistusta negatiivisesta testituloksesta ei tarvitse toimittaa koululle.

Huollettavansa oireista huoltajan tulee olla yhteydessä lääkäriin, terveyskeskukseen tai Junta de Andalucian terveysviranomaisiin, ja noudattaa saamiaan oppilaan tai opiskelijan karanteenia ja mahdollisia muita toimenpiteitä koskevia ohjeita. Samoin mikäli oppilas tai opiskelija on altistunut varmistetulle koronatapaukselle, tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen tai terveysviranomaisiin, jotka määräävät vaadittavan karanteenin pituuden.

Mikäli tarvitsee koronaan liittyvää keskusteluapua, yhteyttä voi ottaa puhelimitse terveydenhoitaja Petriina Thomander-Saliniin. Koronatestejä ja karanteenien pituuksia koskevista kysymyksistä on keskusteltava lääkärin tai terveysviranomaisen kanssa. Petriinan kanssa on mahdollista sopia karanteenissa tai eristyksessä olevan oppilaan tai opiskelijan koululounaan noutamisesta. 

Jos oppilaalle tai opiskelijalle tulee oireita koulupäivän aikana, hänet ohjataan erilliseen tilaan. Huoltaja pyydetään heti hakemaan huollettava pois koulusta ja ottamaan yhteyttä lääkäriin, terveyskeskukseen tai terveysviranomaisiin. On erittäin tärkeää, että kansliassa on puhelinnumero, josta huoltajan varmasti tavoittaa välittömästi koulupäivän aikana. 

Jos oppilaalla tai opiskelijalla todetaan koronatartunta, koulu pyytää ilmoittamaan siitä viipymättä puhelimitse terveydenhoitaja Petriinalle tai apulaisrehtori Anita Wegner-Heinäselle. Koululta ollaan yhteydessä terveysviranomaisiin, jotka yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa kartoittavat tartunnan saaneen lähikontaktit koulussa ja ottavat heihin henkilökohtaisesti yhteyttä.

Mikäli koulun oppilaassa, opiskelijassa tai koulun aikuisessa todetaan koronavirustartunta, henkilökuntaa ja huoltajia tiedotetaan tilanteesta wilmaviestillä Espanjan viranomaisohjeen mukaisesti ilman sairastuneiden ja altistuneiden nimiä.

OPETUS KARANTEENIN TAI ERISTYKSEN AIKANA

Mikäli huoltaja ilmoittaa, että oppilaan tai opiskelijan poissaolo johtuu altistuksen vuoksi määrätystä karanteenista, oppilaan ja opiskelijan oikeus opetukseen toteutetaan mahdollisimman hyvin. Oppilaalle tai opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus osallistua oppitunneille ja seurata opetusta ainakin osan ajasta etäyhteyksien kautta. Osa tehtävistä on mahdollista antaa opettajan ohjeiden mukaan itsenäisesti suoritettavaksi. Tarvittaessa oppilaalle annetaan koulun tietokone lainaan.  

Mikäli oppilas tai opiskelija on saanut koronavirustartunnan ja määrätty eristykseen, hänen opetusjärjestelynsä sovitaan tapauskohtaisesti lapsen tai nuoren voinnin ja jaksamisen mukaan. 

LOMAN ANOMINEN

Muissa kuin sairauspoissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun loman alkamista. Paperisten lomakkeiden sijaan lomaa anotaan sähköpostitse tai wilmaviestillä. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa luokanopettaja tai -ohjaaja ja lukiokoulutuksessa ryhmänohjaaja. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa apulaisrehtori. Loma-ajan tehtävät tulee kysyä opettajilta Wilmassa.

LUOKKATILOJEN TUULETTAMINEN

Yksi tärkeä keino virusten leviämisen torjunnassa on tilojen tuulettaminen. Koko syksyn ajan olemme pitäneet ovia ja ikkunoita auki niin paljon kuin mahdollista.

Ainoastaan välitunneilla tapahtuva tuulettaminen ei ole riittävä, vaan 75 minuutin oppitunneilla luokkatiloja on tuuletettava myös oppitunnin aikana. Ulkoilman viilentyessä tämä on otettava huomioon pukeutumisessa. Koulu toivoo, että oppilailla ja opiskelijoilla on sellainen vaatetus, että he eivät palele.

LAUANTAITYÖPÄIVÄ 28.11.

Kuten tapahtumakalenterissa ja koulun työ- ja loma-ajoissa koulun kotisivulla on mainittu, lauantaina 28.11. on työpäivä klo 10–13. Esi- ja perusopetuksessa työpäivä pidetään koululla, ja päivän ohjelmasta lähetetään erillinen wilmaviesti. Lukiolaisilla on etäkoulupäivä erillisen ohjeistuksen mukaan.

Jos lapsi tai oppilas ei ole paikalla lauantaina, tulee päivää anoa vapaaksi omalta luokanopettajalta tai -ohjaajalta sähköpostitse tai wilmaviestillä.

3. JAKSON LUKUJÄRJESTYKSET

3. jakso alkaa tiistaina 1.12. Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa.

3a-jakso on voimassa 1.–18.12.2020 ja 3b-jakso 7.1.–9.2.2021. Jako a- ja b-jaksoihin johtuu siitä, että perusopetuksessa tapahtuu muutoksia muutamilla luokilla joissakin oppiaineissa. Koulupäivän alkamis- ja päättymisaikoihin saattaa myös tulla muutoksia.

AUTOJEN PYSÄKÖINTI

Muistutamme, että koulun portin eteen ei saa pysäköidä autoa eikä myöskään pysähtyä ottamaan lapsia kyytiin. Portin edusta pidetään täysin vapaana autoista. Kun pysäköi autonsa kadun varteen, on huolehdittava siitä, että auton renkaat eivät ole jalkakäytävällä.

VANHEMPAINYHDISTYS TIEDOTTAA

Vanhempainyhdistyksen seuraava kokous pidetään keskiviikkona 9.12 klo 18.00 etäyhteyksin. Kokous järjestetään Jitsi- videopuheluohjelmalla. Mukaan pääsee alla olevan linkin avulla. Rekisteröitymistä ei tarvita. Jos osallistut kokoukseen kännykällä, sinun tulee ladata puhelimeesi Jitsi-sovellus. 

Linkki kokoukseen: 

https://meet.jit.si/AskVanhempainyhdistys 

Kokous on avoin kaikille koulun opiskelijoiden ja oppilaiden huoltajille ja vanhemmille. Tervetuloa mukaan!