Kotitiedote 12.8.2022

OIKEIN HYVÄÄ LUKUVUODEN ALKUA!  

Syyslukukausi on alkanut iloisissa ja innostuneissa merkeissä. Palaaminen normaaliin koulurytmiin korona-ajan jälkeen on tuntunut meistä kaikista todella helpottavalta. Voimme viimein tehdä luokkien välistä yhteistyötä oppitunneilla, viettää välitunteja yhdessä, ryhmäyttää oppilaita ja edistää oppilaiden hyvinvointia, kun emme ole sidottuja rajoituksiin. 

Koulussa on tänä vuonna todella paljon väkeä, meillä on 259 oppilasta perusopetuksessa ja 87 opiskelijaa lukiossa. Luokat ovat siis täynnä, olemme tästä todella kiitollisia! 

Oheisessa tiedotteessa on paljon tärkeitä asioita koskien koulun arkea. Toivomme, että luette ne huolellisesti. Meitä on niin paljon, että tietyissä asioissa meidän on toimittava hyvinkin tiukasti taataksemme kaikille turvallisen koulupäivän ja –matkat sekä yhdenvertaisen kohtelun. Toivomme niihin ymmärrystänne. Odotamme hyvää ja rakentavaa lukuvuotta yhteistyössä kanssanne! 

KOTIVÄENILLAT    

Lukion 1. vuosikurssilaisten kotiväenilta ke 17.8.2022 klo 17.30  

Toivotamme lukion 1. vuosikurssilaisten kotiväen tervetulleeksi koulun kotiväeniltaan lukiolle osoitteeseen Avenida Finlandia 6-8. Illan aikana tapaatte rehtorin, apulaisrehtorin ryhmänohjaajan, opon ja erityisopettajan. Kotiväenillassa on kahvitarjoilu. 

Alakoulun kotiväenilta ti 23.8. klo 17.30  

Tervetuloa kotiväeniltaan tiistaina 23.8.2022 klo 17.30. Illan aikana tapaatte oman luokanopettajan lisäksi rehtorin, apulaisrehtorin, laaja-alaisen erityisopettajan ja opiskelijahuoltoryhmän jäsenet. Kotiväenillassa on kahvitarjoilu. 

Yläkoulun kotiväenilta to 25.8. klo 17.30 

Tervetuloa kotiväeniltaan torstaina 25.8.2022 klo 17.30. Illan aikana tapaatte oman luokanohjaajan lisäksi aineenopettajia, rehtorin, apulaisrehtorin, laaja-alaisen erityisopettajan ja opiskelijahuoltoryhmän jäsenet. Kotiväenillassa on kahvitarjoilu. 

KUVAUSKIELTO  

Huomioittehan, että koulumme on Espanjan lainsäädännön mukaan yksityisaluetta, jota koskee kuvauskielto. Kielto koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona. Kuvien ottaminen, videointi ja livestriimaus ovat näin ollen kiellettyjä kaikissa koulun tapahtumissa myös kotiväen ja muiden vierailijoiden osalta.  

OPPILAIDEN TUOMINEN JA HAKEMINEN  

Alle 12-vuotiaat lapset on saatettava kouluun ja koulusta kotiin. He eivät saa kulkea koulumatkojaan yksin. Saattajan on oltava täysikäinen. 

Koulumme pihat ovat rajallisen kokoiset. Siksi oppilaat eivät voi tulla koululle kovin paljon ennen oppituntien alkamisaikaa. Samoin oppilaiden on iltapäivällä oppituntien päättymisen jälkeen poistuttava koulualueelta mahdollisimman nopeasti. 

Jos huoltajat eivät pääse hakemaan lapsia koulupäivien jälkeen, tulee lapset ilmoittaa maksulliseen iltapäiväkerhoon. Iltapäiväkerhon vastuuohjaaja on Kristiina Lindström. 

Olettehan erityisen tarkkoja liikenteessä ja ohjatkaa ja muistuttakaa jatkuvasti lapsia ja nuoria vaarallisesta autoliikenteestä! Autojen pysäyttäminen ja oppilaiden kyydistä jättäminen/kyytiin ottaminen koulun portin edustalla aiheuttaa ruuhkaa ja vaaratilanteita, ja on siksi kielletty.  

Oppilas saa poistua portin ulkopuolelle sitten, kun hakija on tullut häntä vastaan koulun portille. Vaaratilanteita on syntynyt siitä, että oppilaat juoksevat autoliikenteen seassa hakijan luo autoon.   

Koulussa toimii aamukerho jokaisena arkiaamuna klo 8.15 alkaen. Aamukerho on ilmainen ja siitä vastaa Heidi Reini. Aamukerho on tarkoitettu esiopetuksen ja 1.-2. lk oppilaille. Tätä vanhemmille ei aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa voida järjestää. Aamukerhoon ilmoittaudutaan erikseen Heidi Reinille wilman kautta. 

ASIOINTI KANSLIASSA 

Kanslian aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 9-15. Asiointi kansliassa hoidetaan pääsääntöisesti wilman kautta. 

SAIRAUSPOISSAOLOT JA MUUT POISSAOLOT   

Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltaja ilmoittaa sairauspoissaolot luokanopettajalle, luokanohjaajalle tai ryhmänohjaajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä Wilman kautta. 

Muissa kuin sairauspoissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun poissaolon alkamista ja sitä anotaan vapaamuotoisella Wilma-viestillä seuraavasti:  

Enintään kolmen päivän poissaoloon/lukukausi luvan myöntää perusopetuksessa luokanopettaja tai –ohjaaja, lukiossa ryhmänohjaaja. Perusopetuksessa ja lukiossa yli kolmen päivän ja enintään kymmenen koulupäivän poissaoloon/lukukausi (vaikka poissaolopäivät olisivat yksittäisiä, mutta kokonaiskertymä on yli 3pv/lukukausi) luvan myöntää apulaisrehtori. 

Yli kahden viikon poissaolot myöntää rehtori. Niihin on oltava erittäin painavat perustelut. Mikäli poissaolojen syy on perheen asumis- ja työtilanne, huoltajan on järjestettävä oppivelvolliselle mahdollisuus koulunkäyntiin lähiopetuksena.    

Loma-ajan tehtävät tulee kysyä etukäteen opettajilta Wilmassa.  

Huomioittehan, että etäopetus liittyi korona-ajan määräyksiin eikä sitä enää tartuntatautilain mukaan voida oppilaille antaa.  

Lisää tietoa poissaolokäytänteistä https://www.suomalainenkoulu.net/etusivu/periaatteita-ja-kaytontoja/ 

OPISKELUHUOLTO  

Opiskeluhuolto tukee lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.  

Vastaava koulukuraattori Roosa Varis johtaa esi- ja perusopetuksen sekä lukion koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää sekä vastaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salinin ja psykologi Camilla Lindströmin kanssa. Heidän yhteystietonsa löytyvät koulun kotisivulta. 

Vastaava kuraattori on koululla päivittäin, ja häneen voi ottaa yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostitse. 

TERVEYDENHOITAJA  

Terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin on koululla paikalla päivittäin. Häneen voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai Wilmassa. Pyydämme vanhempia ilmoittamaan terveydenhoitajalle mahdollisimman pian lapsen tai nuoren allergiasta, sairaudesta yms. joka saattaa vaikuttaa koulupäivään. 

JUOMINEN JA SYÖMINEN  

Oppilaat saavat ensimmäisenä koulupäivänä vesipullon ja koulussa on vedentäyttöpisteitä. Huolehtikaa, että jokaisella oppilaalla on oma juomapullo mukana.  

Oppilaat voivat tuoda omia terveellisiä välipalojaan kouluun. Huomioikaa, että vakavien pähkinäallergioiden vuoksi pähkinöitä tai manteleita ei saa tuoda kouluun.    

Oppilaat eivät saa tuoda kouluun karamelleja, limsaa tai energiajuomia.  

LUOKKIEN LÄMPÖPUMPUT  

Luokkien ilmalämpöpumput viilentävät ilmaa luokissa. Oppilaiden on suotavaa tuoda mukanaan pitkähihaista vaatetta, sillä joissain osissa luokkaa ilma on hyvin viileää. Muutenkin lämpötilaerot sisä- ja ulkotiloissa ovat suuria.  

REHTORI JA APULAISREHTORI  

Rehtori Saara Ikonen ja apulaisrehtori Laura Vairila ovat virka-aikana tavoitettavissa wilman kautta tai puhelimitse.  

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI   

Perusopetuksen oppilaalle ja lukion opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksien tai muiden syiden takia vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, tarjotaan erityisopettajan tukea. Yhteistyö oppilaan/opiskelijan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.   

Jos huomaat, että lapsella/nuorella on vaikeuksia selvitä koulutehtävistään, ota mahdollisimman pian yhteyttä luokanopettajaan/luokanohjaajaan/ryhmänohjaajaan, oppiaineen opettajaan, erityisopettajaan, opinto-ohjaajaan tai apulaisrehtoriin.    

Erityisopettaja Sanna Hänninen vastaa 1-7 –luokkien tuen tarpeista ja erityisopettaja Kaisa Häkkinen 7-9 –luokkien sekä lukion opiskelijoiden tuen tarpeista.  

TAPATURMAVAKUUTUS   

Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana ainoastaan tapaturman varalta. Koulumatkalla vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun matka on tehty suoraan kodin ja koulun välillä.   

Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan huoltajalle, joka tulee hakemaan oppilaan/opiskelijan koulusta. Jos on tarve lääkärihoitoon, kansliasta saa vahinkoilmoituksen. Oppilaan/opiskelijan on silloin mentävä vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan. Sairaustapauksia varten jokaisella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla oppilaalla ja opiskelijalla tulisi olla Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, mikäli yksityistä vakuutusta ei ole.  

HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT    

On erittäin tärkeää, että koululla on jokaisen oppilaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajien sellainen puhelinnumero, josta huoltajan tavoittaa tarvittaessa koulupäivän aikana. Muuttuneet yhteystiedot tulee päivittää ilmoittamalla muutoksesta kansliaan.  

Halutessaan huoltajilla on mahdollisuus antaa kansliaan ns. varahenkilön puhelinnumero sellaista tilannetta varten, kun huoltajaan ei kiireellisessä tilanteessa saada yhteyttä.  

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT löytyvät koulumme kotisivulta.  

LAUANTAITYÖPÄIVÄT 3.9. JA 26.11.  

Lauantait 3.9. ja 26.11.ovat koulun lukuvuoteen kuuluvia koulupäiviä, jolloin jokaisella luokalla esiopetuksesta lukiolaisiin on omaa ohjelmaa omilla teemoillaan, lauantai 3.9. klo 9-12 ja lauantai 26.11. klo 10-13. Jos lapsi, oppilas tai opiskelija ei ole paikalla lauantaina, tulee päivää anoa vapaaksi omalta luokanopettajalta, luokanohjaajalta tai ryhmänohjaajalta wilmaviestillä.   

Kunkin luokan luokanopettaja, luokanohjaaja tai ryhmänohjaaja tiedottaa luokkaansa/ryhmäänsä ja kotiväkeä päivän ohjelmasta erillisellä wilmaviestillä.  

LUKUJÄRJESTYKSET   

Peruskoulu ja lukio toimivat viisijaksojärjestelmässä, ja lukujärjestys muuttuu jaksoittain. Myös ala- ja yläkoululaisten lukujärjestyksissä tapahtuu muutoksia, osalla myös koulun alkamis- ja päättymisajoissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa viimeistään viikko ennen jakson vaihtumista.  

KERHOT    

Kerhotoiminnasta tiedotetaan heti, kun ne alkavat.   

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT   

Järjestyssäännöt löytyvät koulun nettisivuilta.