KOTITIEDOTE 7.12.2021

SYYSLUKUKAUDEN 2021 TAPAHTUMIA

PERJANTAI 10.12.

Perusopetuksen koulupäivä alkaa klo 10.00. Aamupäivä- ja iltapäiväkerho pidetään normaalisti.

7. lk työelämääntutustuminen.

MAANANTAI 13.12.

Lucia-juhlapäivä koululla, ei muutoksia koulupäivän pituuteen. Lukion 2. jakson hylättyjen kurssien uusintakoe klo 16-19(20)

TIISTAI 14.12.

Lukiolla 1-2 jaksojen hyväksyttyjen kokeiden uusintakoe klo 16-19

TORSTAI 16.12.

Joulujuhla-ateria.

PERJANTAI 17.12.

Syyslukukauden viimeistä koulupäivää vietetään perjantaina 17.12. klo 9-12 koululla. Päivän tarkemmasta ohjelmasta luokanopettajat, luokanohjaajat ja ryhmänohjaajat lähettävät erillisen wilmaviestin.

Perjantaina 17.12. ei ole iltapäiväkerhoa, mutta aamupäiväkerho toimii klo 8.15–9.00.

VÄLITODISTUKSET JA EROTODISTUKSET

Perusopetuksen oppilaille jaetaan välitodistukset perjantaina 17.12. Mikäli oppilas ei ole tuolloin paikalla, todistuksen saa luokanopettajalta tai -ohjaajalta kevätlukukauden alkaessa. Niille oppilaille, jotka eivät jatka Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa, annetaan erotodistukset. Jos oppilas ei ole enää paikalla, todistukset postitetaan. Pyydämme huoltajaa huolehtimaan siitä, että Wilmassa on oppilaan oikea postiosoite, ja ilmoittamaan mahdolliset muutokset kansliaan.

KEVÄTLUKUKAUDEN ALOITUS MAANANTAINA 10.1.2022

Kevätlukukausi alkaa perusopetuksessa klo 9.00 omassa kotiluokassa. Esiopetus sekä aamu- ja iltapäiväkerho toimivat normaalisti

Lukiokoulutuksessa lukuvuosi alkaa 10.1. lukujärjestyksen mukaisesti 3b-jakson lukujärjestyksessä näkyvässä luokkatilassa.

LUKUVUODEN 2022–2023 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat tulevat nähtäville koulumme kotisivuille ennen syyslukukauden päättymistä.

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2022 – 2023

Ilmoittautumisesta lukuvuodelle 2022 – 2023 lähetetään erillinen viesti Wilmassa. Ilmoittautuminen alkaa tammikuussa.

TURVALLISUUS KOULUMATKOILLA JA VAPAA-AJALLA

Kotona on hyvä keskustella turvallisesta liikkumisesta koulumatkalla ja vapaa-ajalla sekä rohkaista heti kertomaan kotona, jos lapsi tai nuori joutuu tilanteisiin, jotka hän kokee ahdistavaksi tai pelottavaksi. Mikäli koulumatkalla tapahtuu jotain pelottavaa, olkaa välittömästi yhteydessä kouluun.