Kotitiedote 31.8.2018

LUKION KOTIVÄENILTA 5.9. KLO 18

Lukion kotiväenilta pidetään keskiviikkona 5.9. klo 18 lukiolla, os. Avda Finlandia 6-8. Tervetuloa lukiolaisen kotiväki!

RYHMÄYTYMISPÄIVÄ 8.9.

Lauantai 8.9. on koulupäivä, jolloin jokaisella luokalla esiopetuksesta lukiolaisiin on omaa ohjelmaa ryhmäytymisen teemalla klo 10-13. Jos lapsi/oppilas/opiskelija ei ole paikalla lauantaina, tulee päivää anoa vapaaksi normaalin käytänteen mukaisesti kansliasta saatavalla lomakkeella.

Kunkin luokan luokanopettaja/luokanohjaaja/ryhmänohjaaja tiedottaa luokkaansa ja kotiväkeä päivän tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta erillisellä Wilma-viestillä. Päivä voi alkaa ja loppua myös muualla kuin koululla, osa luokista esimerkiksi kokoontuu rannalla.

KOTIVÄENILLAT

Syyskuun aikana perusasteen kotiväeniltoja järjestetään seuraavasti:
• 12.9. eskari – 5. luokan kotiväenilta klo 18 alkaen päätalolla
• 25.9. 6. – 9. luokan kotiväenilta klo 18 alkaen päätalolla

POISSAOLOT PERUSOPETUKSESSA

Perusopetuksen oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.

Sairauspoissaolot huoltaja ilmoittaa kansliaan tai luokanopettajalle/luokanohjaajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä joko Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.

Muissa kuin sairauspoissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun loman alkamista. Perusopetuksen oppilaat anovat lomaa koulun kotisivulta tai kansliasta saatavalla lomakkeella, johon oppilas itse kerää opettajilta loma-ajan tehtävät. Luokanopettaja/luokanohjaaja voi myöntää poissaololuvan enintään kolmen päivän ajaksi. Yli kolme päivää kestävän loman myöntää apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen.
Perusopetuksen oppilas voidaan määrätä korvaamaan luvattomat poissaolot ylimääräisellä ajalla.

PERINTEISET JUHLAT JA USKONNOLLISET TILAISUUDET

Koulun perinteisiin juhliin, kuten itsenäisyys-, joulu- ja kevätjuhliin, voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlat ovat siis osa opetusta ja koulun toimintaa, joihin oppilaiden ja opiskelijoiden tulee osallistua, koska niissä ei ole kyse varsinaisesta uskonnon harjoittamisesta. Koulu tiedottaa huoltajille koulussa järjestettävistä juhlista ja niiden sisällöstä.

Koulussa pidettäviä varsinaisia uskonnollisia tilaisuuksia ovat evankelis-luterilaisen seurakunnan muutaman kerran lukukaudessa pitämät päivänavaukset, jotka sen sijaan katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Näin ollen oppilaita ei voida velvoittaa osallistumaan uskonnolliseen päivänavaukseen. Koulu toivoo, että huoltajat keskustelevat asiasta oppilaan itsensä kanssa. Jos oppilas ei osallistu seurakunnan pitämiin päivänavauksiin, huoltaja ilmoittaa asiasta luokanopettajalle/luokanohjaajalle.

Niille oppilaille, joiden huoltaja on ilmoittanut, ettei oppilas osallistu seurakunnan pitämiin päivänavauksiin, järjestetään päivänavauksen ajaksi vaihtoehtoista toimintaa.

AUTOJEN PYSÄKÖINTI

Poliisi on pyytänyt muistuttamaan, että koulun portin eteen ei saa pysäköidä autoa eikä myöskään pysähtyä ottamaan lapsia kyytiin. Portin edusta pidetään täysin vapaana autoista. Kun pysäköi autonsa kadun varteen, on huolehdittava siitä, että auton renkaat eivät ole jalkakäytävällä.

KIRJASTO AVAA TAAS OVENSA!

Aurinkorannikon suomalaisen koulun lasten ja nuorten kirjasto on auki oppilaille sekä heidän kotiväelleen 3.9. alkaen.

Aukioloajat: ma – pe klo 9 – 10 ja 13 – 14.

Kirjastoon kuljetaan koulun piha-alueelta portaat alas pohjakerrokseen, ei siis sisäkautta.
Lainat pitää merkitä vihkoihin. Laina-aika kaksi viikkoa.

Antoisia lukuhetkiä kaikille ja kiitos kirjastoaktiiveille, kun mahdollistatte tämän tärkeän asian!

Aikuisten kirjasto sijaitsee lukion kahvilan yhteydessä. Kirjasto on tarkoitettu oppilaille/opiskelijoille ja kotiväelle ja on auki kahvilan aukioloaikoina.

VANHEMPAINYHDISTYS TIEDOTTAA

TAPAS-ILTA KOTIVÄELLE

Koulun vanhempainyhdistys kutsuu kaikki huoltajat nauttimaan tapas-tarjoilusta torstaina 20. syyskuuta klo 18 pääkoululle monitoimitilaan. Tutustutaan toisiimme ja saamme samalla tietoa mm. alueen harrastusmahdollisuuksista.

Tervetuloa mukaan sekä uudet kasvot että vanhat tutut!

Ps. Vanhempainyhdistyksen tulevia tapahtumia: 3.-4.10. luokkakuvaukset koulun seinäkalenteria varten sekä to 4.10. klo 18 vanhempaintoiminnan suunnittelukokous lukiolla.