Kotitiedote 29.8.2019

KEKE-TORI

Tämän syksyn ensimmäinen Keke-tori järjestetään torstaina 12.9 klo 13–15 pääkoulun pihalla. Keke-torille voi tuoda hyväkuntoista, ehjää ja puhdasta tavaraa vaihtoon tai lahjoittaa myyntiin. Ylijääneet tuotteet toimitetaan hyväntekeväisyyteen ja myynnistä kertyneet voitot tilitetään koulun kummioppilaille Hondurasiin ja koulun keke-toimintaan. Tavaroita voi toimittaa koululle jo pari päivää aikaisemmin. Tervetuloa ostoksille!

KOULUN PIHALLA LIIKKUMINEN

Huoltajien toivotaan odottavan oppilaita portin ulkopuolella. Otattehan huomioon, että portin läheisyydessä on varsinkin koulun alkamis- ja päättymisaikoihin ruuhkaa. Odotattehan sivummalla, jotta oppilaat pääsevät kulkemaan hyvin ja turvallisesti portista.

AUTOJEN PYSÄKÖINTI

Muistutamme, että koulun portin eteen ei saa pysäköidä autoa eikä myöskään pysähtyä ottamaan lapsia kyytiin. Portin edusta pidetään täysin vapaana autoista. Kun pysäköi autonsa kadun varteen, on huolehdittava siitä, että auton renkaat eivät ole jalkakäytävällä.

PERINTEISET JUHLAT JA USKONNOLLISET TILAISUUDET

Koulun perinteisiin juhliin, kuten itsenäisyys-, joulu- ja kevätjuhliin, voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlat ovat siis osa opetusta ja koulun toimintaa, joihin oppilaiden ja opiskelijoiden tulee osallistua, koska niissä ei ole kyse varsinaisesta uskonnon harjoittamisesta. Koulu tiedottaa huoltajille koulussa järjestettävistä juhlista ja niiden sisällöstä.

Koulussa pidettäviä varsinaisia uskonnollisia tilaisuuksia ovat mahdolliset evankelis-luterilaisen seurakunnan pitämät päivänavaukset, jotka sen sijaan katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Näin ollen oppilaita ei voida velvoittaa osallistumaan uskonnolliseen päivänavaukseen. Koulu toivoo, että huoltajat keskustelevat asiasta oppilaan itsensä kanssa. Jos oppilas ei osallistu seurakunnan pitämiin päivänavauksiin, huoltaja ilmoittaa asiasta luokanopettajalle/luokanohjaajalle.

Niille oppilaille, joiden huoltaja on ilmoittanut, ettei oppilas osallistu seurakunnan pitämiin päivänavauksiin, järjestetään päivänavauksen ajaksi vaihtoehtoista toimintaa.

POISSAOLOT PERUSOPETUKSESSA

Perusopetuksen oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.

Sairauspoissaolot huoltaja ilmoittaa kansliaan tai luokanopettajalle/luokanohjaajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä joko Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.    

Muissa kuin sairauspoissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun loman alkamista. Perusopetuksen oppilaat anovat lomaa koulun kotisivulta tai kansliasta saatavalla lomakkeella, johon oppilas itse kerää opettajilta loma-ajan tehtävät. Luokanopettaja/luokanohjaaja voi myöntää poissaololuvan enintään kolmen päivän ajaksi. Yli kolme päivää kestävän loman myöntää apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen. 

Perusopetuksen oppilas voidaan määrätä korvaamaan luvattomat poissaolot ylimääräisellä ajalla.

LUKION KOTIVÄENILTA 4.9. KLO 18

Lukion kotiväenilta pidetään keskiviikkona 4.9. klo 18.00 lukiolla, os. Avda Finlandia 6-8. Tervetuloa lukiolaisen kotiväki!

RYHMÄYTYMISPÄIVÄ 7.9.

Lauantai 7.9. on koulupäivä, jolloin jokaisella luokalla esiopetuksesta lukiolaisiin on omaa ohjelmaa ryhmäytymisen teemalla klo 10–13. Jos lapsi/oppilas/opiskelija ei ole paikalla lauantaina, tulee päivää anoa vapaaksi normaalin käytänteen mukaisesti kansliasta saatavalla lomakkeella.

Kunkin luokan luokanopettaja/luokanohjaaja/ryhmänohjaaja tiedottaa luokkaansa/ryhmäänsä ja kotiväkeä päivän tarkemmasta aikataulusta ja ohjelmasta erillisellä Wilma-viestillä. Päivä voi alkaa ja loppua myös muualla kuin koululla. 

PERUSOPETUKSEN KOTIVÄENILLAT

Syyskuun aikana perusopetuksen kotiväeniltoja järjestetään seuraavasti:
•    11.9. esiopetuksen ja 1.–5. luokkien kotiväenilta klo 18.00 alkaen päätalolla ja hirsirakennuksessa
•    24.9. 6.–9. luokkien kotiväenilta klo 18.00 alkaen päätalolla