KOTITIEDOTE 22.11.2019

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2020 – 2021

Ilmoittautumisesta lukuvuodelle 2020 – 2021 lähetetään erillinen viesti Wilmassa.

KOULUKUVAUS

Koulukuviin liittyen on lähetetty Wilma –viesti.  Nykyisten tietosuojasäännösten vuoksi kuvaajalla ei ole mahdollisuutta lähettää koulukuvia yhteislähetyksenä koululle, vaan kuvat toimitetaan jokaiselle verkkokaupasta tilauksen tehneelle suoraan kotiosoitteeseen.

LAUANTAIKOULUPÄIVÄ 30.11.

Kuten tapahtumakalenterissa ja koulun työ- ja loma-ajoissa koulun kotisivulla on mainittu, lauantaina 30.11. on työpäivä klo 10-13. Työpäivä pidetään koululla, ja päivän sisällöstä lähetetään erillinen tiedote.

3. JAKSO

3. jakso alkaa maanantaina 2.12. Perusopetuksen lukujärjestys saattaa muuttua 2. jakson lukujärjestyksestä, joten tarkistakaa lukujärjestys Wilmasta.

KERHOT 3.JAKSOSSA

Koulun kerhot jatkuvat samaan aikaan myös 3. jaksossa, jos ei siitä erikseen muuta tiedoteta.

Kevätlukukauden 2020 kerhot käynnistyvät maanantaina 13.1. alkavalla viikolla ja niistä tulee erillinen kerhotiedote.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN MUISTAMINEN

Oppilaat ja opiskelijat osallistuvat torstaina 5.12. pieneen itsenäisyyspäivän tilaisuuteen koulun monitoimitilassa.

Päivä on lukujärjestyksen mukainen sekä sisällöltään että pituudeltaan.

PERJANTAI 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄ

Perjantai 6.12. on vapaapäivä koulusta.

PERJANTAI 20.12.

Syyslukukauden viimeistä koulupäivää vietetään perjantaina 20.12. klo 9-12 koululla. Päivän tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan erikseen. Kotiväki on tervetullut päivään mukaan!

ESPANJAN OPISKELU

Annamme espanjan kielen opetusta suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti perusopetuksen vuosiluokilla 1–9. Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelma perustuu siis Suomen valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Espanjaa opiskellaan alakoulussa A2-kielenä, jolloin se on 4. luokalta alkava kieli. Tämän lisäksi vuosiluokilla 5–6 on myös omat espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Esikoulussa ja vuosiluokilla 1–3 espanjaa opiskellaan ilman tasoryhmiä.

Yläkoulussa taso A2 jatkuu ja sen lisäksi espanjaa tarjotaan B2-kielenä, jolloin se on 8. luokalta alkava kieli. Vuosiluokilla 7. ja 9. on myös espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Ryhmissä voi olla mukana eritasoisia oppilaita, mutta tämä otetaan huomioon eriyttämällä opetusta.

KOULUTYÖN TUKIHENKILÖT

Nina Tölli ja Risto Tervonen toimivat koulutyön tukihenkilöinä lukuvuonna 2019–2020.

Koulutyön tukihenkilön tehtävänä on lasten ja nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Koulutyön tukihenkilö hahmottaa oppilaan koulunkäynnin ja elämäntilanteen kokonaisuuden, tukee lasta ja nuorta koulun arjessa ja rakentaa turvallista oppimisympäristöä yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, opettajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Lisäksi koulun tukea ja palveluita järjestettäessä koulutyön tukihenkilö tukee oppilaan osallisuutta omassa asiassaan ja varmistaa, että oppilas tulee aidosti kuulluksi. Tukihenkilö toimii rinnalla kulkijana ja äänitorvena oppilaille. Oppilaalle luo turvallisuutta se, että hänellä on luottamuksellinen suhde koulun aikuiseen, jonka puoleen voi aina kääntyä. Tukihenkilön tarve on suuri varsinkin oppilailla, joilla on paljon poissaoloja, koulupelkoa ja sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaa ahdistusta.

VANHEMPAINYHDISTYS TIEDOTTAA

Vanhempainyhdistys järjestää joulumyyjäiset lauantaina 30.11. klo 13-16 pääkoululla. Myynnissä on muun muassa erilaisia käsitöitä, koruja, kukkia ja joululaatikoita sekä muita jouluherkkuja. Myyjäisissä on mahdollisuus poniajeluun ja kasvomaalaukseen. Myyjäisissä on kahvila. Joulupukki vierailee noin klo 13.30.