Kotitiedote 17.8.2018

Lukuvuoden ensimmäinen kotitiedote jaetaan kaikille paperisena ja jatkossa Wilma-tiedotteena ja koulun www-sivuilla Ajankohtaista-osiossa.

75 MINUUTIN OPPITUNNIT
Olemme siirtyneet perusopetuksessa ja lukiossa tänä lukuvuonna 75 minuutin oppitunteihin. Ne mm. helpottavat tietotekniikan hyödyntämistä oppituntien aikana ja auttavat toteuttamaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opettajat suunnittelevat oppituntien sisälle erilaisia osioita, jotka rytmittävät oppituntia.
Osa oppitunneista toteutetaan 90 minuutin oppitunteina. Näitä ovat käsityö 2. luokalta alkaen, liikunta 4. luokalta alkaen ja osa valinnaisaineiden tunneista. 90 minuutin oppitunnit näkyvät lukujärjestyksessä 75 minuutin oppitunteja suurempana laatikkona. Opettajat ohjeistavat myös oppilaita oman oppiaineensa tunnin pituudesta. Yläkoulun kotitaloustunneilla ja 7. luokan käsityötunneilla on pidemmät oppitunnit, joista oppilaita tiedotetaan myös erikseen.

75 minuutin oppitunteihin siirtymisen myötä oppiaineita opetetaan nyt lukion lisäksi myös perusopetuksen puolella jaksoittain. Lukuvuoden aikana on viisi jaksoa. Osaa oppiaineista opetetaan ympäri lukuvuoden eli kaikissa jaksoissa, osaa vain tietyissä jaksoissa. Lukujärjestyksiin tulee siis joitakin muutoksia jaksoittain: oppiaineet koulupäivän aikana vaihtuvat tai koulun alkamis- ja päättymisaika muuttuu. Mitä pienemmistä oppilaista on kyse, sitä vähemmän muutoksia lukujärjestykseen tulee.

OPPITUNTIEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT ESIOPETUKSESSA

Maanantaista perjantaihin klo 9.00-13.00

OPPITUNTIEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT PERUSKOULUSSA

 

OPPITUNTIEN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJAT LUKIOSSA

 

AAMUTOIMINTA
Wilmassa on tiedustelu tarpeesta lapsen aamutoiminnalle ennen oppituntien alkua.

ESPANJAN OPISKELU
Uuden opetussuunnitelman myötä koulussamme on siirrytty valtakunnalliseen kieliohjelmaan myös espanjan opetuksen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että espanjaa opiskellaan alakoulussa A2-kielenä, jolloin se on 4. luokalta alkava kieli. Tämän lisäksi vuosiluokilla 5. – 6. on myös omat espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Esikoulussa ja 1.-3. luokilla espanjaa opiskellaan ilman tasoryhmiä.

Yläkoulussa taso A2 jatkuu ja sen lisäksi espanjaa tarjotaan B2-kielenä, jolloin se on 8. luokalta alkava kieli. Vuosiluokilla 7. ja 9. on myös espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Tässä siirtymävaiheessa eri ryhmissä voi olla mukana eritasoisia oppilaita, mutta tämä otetaan huomioon eriyttämällä opetusta.

Koska koulumme sijaitsee Espanjassa, on espanjan opiskelu pakollista peruskoulun puolella. Jokainen perusopetuksen oppilas osallistuu espanjan opetukseen joillakin näistä tasoista. Espanjan opettajat selvittävät oppilaalle kuuluvan ryhmän. Jos on jotain epäselvää, voitte olla yhteydessä lapsen/nuoren espanjan opettajaan.

ILTAPÄIVÄKERHO
Iltapäiväkerhotoiminta on tarkoitettu eskari – 2.luokan lapsille ja oppilaille. Iltapäiväkerhotoiminta on maksullista ja kerhoon haetaan täyttämällä kansliasta löytyvä ilmoittautumislomake. Kaikki lapset ja oppilaat joille iltapäiväkerhopaikkaa on jo haettu, mahtuvat toimintaan mukaan. Muutamia iltapäiväkerhopaikkoja on myös vielä vapaana. Iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa Maija Liski.

KIRJASTOVAPAAEHTOISIA KAIVATAAN
Lasten- ja nuorten kirjasto toimii pitkälti vapaaehtoisten avustamana. Jos olet kiinnostunut mukavasta kirjastotyöstä koulun kirjastossa ja haluat liittyä hauskaan kirjastotyyppijoukkoon, laita sähköpostia koulumme kirjastovastaavalle Pauliina Mässelille  pauliina.masseli@suomalainenkoulu.net

LIIKKUMINEN KAUPUNGILLA
Kotona on hyvä keskustella liikkumisesta kaupungilla. On tärkeää, että nuoret eivät liiku yksin myöhään illalla.

LUKION KAHVIO 
toivottaa myös kotiväen tervetulleeksi kahville, pullalle ja pikkusuolaiselle. Kahvio on auki ma-pe klo 8 -15.15.

LUKUJÄRJESTYKSET 
Peruskoulu ja lukio toimivat viisijaksojärjestelmässä, ja lukujärjestys muuttuu jaksoittain. Myös ala- ja yläkoululaisten lukujärjestyksissä tapahtuu muutoksia, osalla myös koulun alkamis- ja päättymisajoissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa noin kaksi viikkoa ennen jakson vaihtumista.

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT SEKÄ TAPAHTUMAKALENTERI
löytyvät koulumme kotisivulta ja koulun ilmoitustauluilta.

OPISKELUHUOLTO
Opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta kouluyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.
Apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen johtaa koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää sekä vastaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä kuraattori Henna Kinnusen, terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salinin ja psykologi Camilla Lindströmin kanssa.

Yhteystiedot:
apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen
(+34) 634 690 668
anita.wegner-heinanen@suomalainenkoulu.net

psykologi Camilla Lindström
camilla.lindstrom@cop.es

kuraattori Henna Kinnunen
(+34) 603 488 570
henna.kinnunen@suomalainenkoulu.net

terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin
(+34) 647 892 850
petriina.thomander-salin@suomalainenkoulu.net
Terveydenhoitaja on koululla ma – pe klo 8 – 16,
vastaanotto ilman ajanvarausta ma – pe klo 9 – 10

OPPILAIDEN HAKEMINEN KOULULTA
Esikoulu – 5.luokkalaiset lapset ja oppilaat tulee tuoda koululle ja hakea koululta. D-tilassa (hirsirakennus) oppituntinsa päättävät oppilaat haetaan päätalolta.  Oppilas ei saa poistua portin ulkopuolelle ennen kuin hakija on tullut häntä vastaan.

Oppilas, joka ei osallistu iltapäiväkerhotoimintaan eikä myöhemmin alkavaan kerhotoimintaan tulee hakea koulusta koulupäivän päättyessä. Koululla ei ole järjestetty jo koulupäivänsä päättäneille oppilaille valvontaa iltapäivätuntien aikana.

PERJANTAIN HERKKUKIOSKI
Perjantaisin oppilaskunta sekä rahaa keräävät luokat pitävät peruskoulussa herkkukioskia erikseen ala- ja yläkoulun oppilaille. Herkkukioskia varten tulee olla oma raha mukana.

PERUSOPETUKSEN OPPILAAN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Jos huomaat, että lapsella/nuorella on vaikeuksia selvitä koulutehtävistään, ota mahdollisimman pian yhteyttä luokanopettajaan/-ohjaajaan, oppiaineen opettajaan, erityisopettajaan tai apulaisrehtori Anita Wegner-Heinäseen.

erityisopettaja Laura Pippuri (+34) 670 898 667
laura.pippuri@suomalainenkoulu.net

erityisopettaja Teija Tuupainen
(+34) 661 243 057
teija.tuupainen@suomalainenkoulu.net

erityisopettaja Kaisa Häkkinen (+34) 606 982 348
kaisa.hakkinen@suomalainenkoulu.net

SYYSLUKUKAUDEN KERHOISTA TULEE ERILLINEN TIEDOTE
Syyslukukauden kerhot käynnistyvät 17.9. alkavalla viikolla.

TAPATURMAVAKUUTUS
Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana. Koulumatkalla vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun matka on tehty suoraan kodin ja koulun välillä.
Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja oppilas/opiskelija lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan.

VARAHENKILÖ
Halutessaan huoltajilla on mahdollisuus antaa kansliaan ns. varahenkilön puhelinnumero sellaista tilannetta varten, kun huoltajaan ei kiireellisessä tilanteessa saada yhteyttä. Huoltaja voi yhdessä varahenkilön kanssa käydä kansliassa koulusihteeri Emilian luona sopimassa asiasta kirjallisesti.

VESIPULLOT
Koulu haluaa muistuttaa koteja veden juonnin tärkeydestä näin helteillä. Vesipulloja voi täyttää päivän aikana koulun vesiautomaateista.

VÄLIPALAMYYNTI MA -TO
Peruskoulussa on maksullinen välipala tarjolla ma-to klo 13.00 -13.25. Pienellä rahalla saa terveellisen välipalan. Myynnissä on mm. ruisleipää, sämpylöitä, mehua, jogurttia ja hedelmiä. Lukion kahvioon voi käydä maksamassa haluamansa summan oppilaan välipalatilille, jotta oppilaalla ei tarvitse olla käteistä rahaa mukana.
Välipalamyynti alkaa maanantaina 20.8.

WILMA
Huoltajan Wilma-tunnukset on tarkoitettu ainoastaan huoltajan käyttöön. Perusopetuksen 6. – 9.luokkien oppilaat ja lukion opiskelijat ovat saaneet omat Wilma-tunnukset. Huoltajille on mahdollista järjestää koulutusta Wilman käyttöön. Mikäli olet kiinnostunut wilmakoulutuksesta, ota yhteyttä koulusihteeri Emilia Saarentolaan.

YHTEISÖLLISYYS-KAIKKI MUKAAN
Koulussamme kehitetään lukuvuosittain oppilaiden/opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta sekä koulun yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja. Varsinkin teemapäivinä haluaisimme hyödyntää huoltajien erityistaitoja ja osaamista.
Mikäli sinulla on taitoja, joita haluaisit opettaa koulumme oppilaille, ota yhteyttä apulaisrehtori Anita Wegner-Heinäseen sähköpostitse (anita.wegner-heinanen@suomalainenkoulu.net) tai käymällä koululla. Kerro, mistä aiheesta haluaisit oppitunnin pitää, mille luokka-asteelle jne.

YHTEYSTIEDOT 
On erittäin tärkeää, että koululla on jokaisen oppilaan ja opiskelijan huoltajien sellainen puhelinnumero, josta huoltajan tarvittaessa tavoittaa koulupäivän aikana. Muuttuneet yhteystiedot tulee päivittää ilmoittamalla muutoksesta kansliaan.