KOTITIEDOTE 16.8.2019

LUKION KAHVIO

toivottaa myös kotiväen tervetulleeksi kahville, pullalle ja pikkusuolaiselle. Kahvio on auki ma-pe klo 8 -15.15.

LUKUJÄRJESTYKSET

Peruskoulu ja lukio toimivat viisijaksojärjestelmässä, ja lukujärjestys muuttuu jaksoittain. Myös ala- ja yläkoululaisten lukujärjestyksissä tapahtuu muutoksia, osalla myös koulun alkamis- ja päättymisajoissa. Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa noin kaksi viikkoa ennen jakson vaihtumista.

LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT SEKÄ TAPAHTUMAKALENTERI

löytyvät koulumme kotisivulta ja koulun ilmoitustauluilta.

LUOKKIEN LÄMPÖTILA

Luokkien lämpötila on ilmalämpöpumpuissa asetettu 24 asteeseen. Ilmalämpöpumppujen sijainnista johtuen lämpötila luokkahuoneiden eri kohdissa voi vaihdella. On hyvä, jos oppilaalla on mukana lisävaatetusta, jos tuntuu liian kylmältä.

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta kouluyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

Apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen johtaa koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää sekä vastaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä kuraattori Henna Kinnusen, terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salinin ja psykologi Camilla Lindströmin kanssa. Heidän yhteystietonsa löytyvät koulun kotisivulta sekä oppilaille ja opiskelijoille jaetusta lukuvuositiedotteesta.

OPPILAIDEN HAKEMINEN KOULULTA

Esikoulu – 5.luokkalaiset lapset ja oppilaat tulee tuoda koululle ja hakea koululta. Oppilas ei saa poistua portin ulkopuolelle ennen kuin hakija on tullut häntä vastaan. Huoltajat odottavat portin ulkopuolella.

Oppilas, joka ei osallistu iltapäiväkerhotoimintaan eikä myöhemmin alkavaan kerhotoimintaan tulee hakea koulusta koulupäivän päättyessä. Koululla ei ole järjestetty jo koulupäivänsä päättäneille oppilaille valvontaa iltapäivätuntien aikana.

PERUSOPETUKSEN OPPILAAN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Jos huomaat, että lapsella/nuorella on vaikeuksia selvitä koulutehtävistään, ota mahdollisimman pian yhteyttä luokanopettajaan/-ohjaajaan, oppiaineen opettajaan, erityisopettajaan tai apulaisrehtoriin.

SYYSLUKUKAUDEN KERHOISTA TULEE ERILLINEN TIEDOTE

Syyslukukauden kerhot käynnistyvät 16.9. alkavalla viikolla.

TAPATURMAVAKUUTUS
Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana ainoastaan tapaturman varalta. Koulumatkalla vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun matka on tehty suoraan kodin ja koulun välillä.

Tapaturman sattuessa asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja oppilas/opiskelija lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan. Sairaustapauksia varten jokaisella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla oppilaalla ja opiskelijalla tulisi olla Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, mikäli yksityistä vakuutusta ei ole.

YHTEYSTIEDOT

On erittäin tärkeää, että koululla on jokaisen oppilaan ja opiskelijan huoltajien sellainen puhelinnumero, josta huoltajan tarvittaessa tavoittaa koulupäivän aikana. Muuttuneet yhteystiedot tulee päivittää ilmoittamalla muutoksesta kansliaan.

Halutessaan huoltajilla on mahdollisuus antaa kansliaan ns. varahenkilön puhelinnumero sellaista tilannetta varten, kun huoltajaan ei kiireellisessä tilanteessa saada yhteyttä. Huoltaja voi yhdessä varahenkilön kanssa käydä kansliassa koulusihteeri Emilian luona sopimassa asiasta kirjallisesti.