KOTITIEDOTE 16.12.2021

Kiitämme koteja kuluneesta syksystä ja hyvästä yhteistyöstä.  Samalla toivotamme kaikille lämmintä joulua ja onnellista vuotta 2022!

PERJANTAI 17.12.

Syyslukukauden viimeistä koulupäivää vietetään perjantaina 17.12. klo 9-12 koululla. Päivän tarkemmasta ohjelmasta luokanopettajat, luokanohjaajat ja ryhmänohjaajat lähettävät erillisen wilmaviestin.

Perjantaina 17.12. ei ole iltapäiväkerhoa, mutta aamupäiväkerho toimii klo 8.15–9.00.

3B-JAKSON AIKATAULUJA:

MAANANTAI 10.1.2022

Kevätlukukausi alkaa perusopetuksessa klo 9.00 omassa kotiluokassa. Esiopetus sekä aamu- ja iltapäiväkerho toimivat normaalisti

Lukiokoulutuksessa lukuvuosi alkaa 10.1. lukujärjestyksen mukaisesti 3b-jakson lukujärjestyksessä näkyvässä luokkatilassa.

KESKIVIIKKO 12.1.2022

Henkilökunnan kokous. Koulupäivä päättyy viimeistään 14.35, lukiolaisilla itsenäistä opiskelua. HUOM! Iltapäiväkerhot toimivat normaalin aikataulun mukaan.

TORSTAI 20.1.2022

Opetushenkilökunnan koulutusiltapäivä. Peruskoulun koulupäivä päättyy viimeistään 14.35, lukiolaisilla itsenäistä opiskelua. HUOM! Iltapäiväkerhot toimivat normaalin aikataulun mukaan.

MAANANTAI 24.1.2022

9.-luokan etäkotiväenilta klo 18.00 (päivämäärä saattaa vaihtua)

KANSLIA JA KOULU KIINNI 20.12.2021-9.1.2022

Kanslia ja koulu ovat kiinni joululoman ajan. Ulkomaille matkustaville oppilaille on jaettu opiskelutodistukset siltä varalta, että sitä tarvitaan matkustusasiakirjana.

LUKUJÄRJESTYKSET 3B-JAKSO

Tarkastakaa 3B-jakson lukujärjestykset, osalla muutoksia.

KEVÄTLUKUKAUDEN TAPAHTUMAT

Kevätlukukauden tapahtumat ja aikataulut on julkaistu koulun kotisivuilla. Ne tarkentuvat kevään aikana ja muutoksista ilmoitamme kotitiedotteissa sekä päivitämme tapahtumakalenteria.

MUISTUTUS POISSAOLOKÄYTÄNTEISTÄ

SAIRAUSPOISSAOLOT 

Kouluun ei saa tulla, jos on mitään sairauden oireita. Huoltajien tulee tarkasti seurata huollettaviensa terveydentilaa, ja olla oireista yhteydessä lääkäriin, terveyskeskukseen tai Junta de Andalucian terveysviranomaisiin, ja noudattaa saamiaan oppilaan tai opiskelijan karanteenia ja mahdollisia muita toimenpiteitä koskevia ohjeita. Karanteenin päättymisen jälkeen kouluun paluun tulee tapahtua lääkärin tai terveysviranomaisen tekemän arvion perusteella.

Sairauspoissaolot huoltaja ilmoittaa kansliaan, luokanopettajalle, luokanohjaajalle tai ryhmänohjaajalle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä joko Wilman kautta tai puhelimitse.     

KARANTEENI JA OIKEUS ETÄOPETUKSEEN 

Mikäli oppilas tai opiskelija on määrätty karanteeniin koulun ulkopuolella tapahtuneessa altistuksessa, on tästä toimitettava rehtorille tai kansliaan viranomaisen karanteenipäätös. Tämän perusteella oppilas tai opiskelija saa oikeutuksen etäopetukseen. 

Mikäli toimintatavoista on kysyttävää, yhteyttä voi ottaa terveydenhoitaja Petriina Thomander-Saliniin.

MUUT POISSAOLOT 

Muissa kuin sairauspoissaoloissa haetaan lupa viimeistään kaksi päivää ennen anotun poissaolon alkamista ja sitä anotaan Wilma-viestillä seuraavilta henkilöiltä:

  • Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää perusopetuksessa luokanopettaja tai -ohjaaja ja lukiokoulutuksessa ryhmänohjaaja. 
  • Yli kolmen päivän ja korkeintaan kahden viikon poissaoloon/ lukukausi luvan myöntää sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa apulaisrehtori. 
  • Yli kahden viikon menevät poissaolot/lukukausi myöntää rehtori. Niihin on oltava erittäin painavat perustelut. Mikäli poissaolojen syy on perheen asumis- ja työtilanne, huoltajan on järjestettävä oppivelvolliselle mahdollisuus koulunkäyntiin lähiopetuksena.  
  • Mikäli oppilaalla on kuukaudessa viisi päivää tai 25 tuntia selvittämättömiä poissaoloja, on koululla velvollisuus olla yhteydessä Espanjan sosiaaliviranomaiseen. 
  • Yhden lukukauden aikana myönnettyjen poissaolojen määrää seurataan ja poissaolot myönnetään suhteessa kokonaismäärään. 

Loma-ajan tehtävät tulee kysyä etukäteen opettajilta Wilmassa.