Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024 – 2025 alkoi maanantaina 29.1.2024 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta.

Tiedustelut kevään 2024 mahdollisista koulupaikoista ilmoittautuminen@suomalainenkoulu.net.

Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan sähköisesti ilmoittautumislomakkeella. Sähköinen lomake on näkyvissä tämän sivun alareunassa ilmoittautumisen alkaessa.

Tästä pääset tutustumaan sähköisellä lomakkeella kysyttäviin tietoihin.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa viimeisin koulutodistus. Jos lapselta puuttuu suomalaisen koulutusjärjestelmän lukuvuositodistus, yhteistyössä erityisopettajan kanssa selvitetään hänen iän ja edellytysten mukainen vuosiluokka.

Ilmoittautumisen jälkeen koulutuksen järjestäjä tarkastaa Suomen väestötietojärjestelmästä oppilaan kotikunnan Suomessa, kansalaisuuden ja äidinkielen. Koulupaikka voidaan vahvistaa vain niille oppilaille, joilla on väestötietojärjestelmään tallennetun tiedon mukaan kotikunta Suomessa ja Suomen kansalaisuus. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelmat, erityisen tuen päätös, HOJKS, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.).

Ilmoittautumisen ja liitteen/liitteiden toimittamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa varausmaksulaskun (600 euroa/oppilas) sähköpostitse. Ennen varausmaksulaskun lähettämistä perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Varausmaksulaskun yhteydessä koulu tulee pyytämään huoltajaa toimittamaan Digi- ja väestötietovirastosta saatavan otteen väestötietojärjestelmään tallennetuista oppilaan huoltajatiedoista sekä uskontokunnasta. Sekä suomalaisten että espanjalaisten viranomaismääräysten vuoksi tarvitsemme väestötietojärjestelmään kirjattujen huoltajien suostumuksen oppilaan koulunkäyntiin Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa.

Jos varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ilmoittautuminen raukeaa.

Varausmaksun maksamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa ensimmäisen koulumaksulaskun valitun mukaisesti (kuukausimaksu elo-syyskuu 415 euroa, lukukausimaksu tai lukuvuosimaksu). Laskun eräpäivä tulee olemaan 2.4.2024. Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä.

Katso esi- ja perusopetuksen koulumaksut tästä.

Kun varausmaksu ja ensimmäinen koulumaksulasku on maksettu, pyydetty ote väestötietojärjestelmästä sekä mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat on toimitettu, koulupaikka varmistetaan lähettämällä oppilaaksiottopäätös.

Jos huoltaja peruu koulupaikan ennen opiskelun alkamista, varausmaksua eikä ensimmäistä kuukausimaksua vastaavaa summaa palauteta.

Oppilas, joka on ilmoitettu koko lukuvuodeksi, mutta opiskelee vain syyslukukauden, menettää varausmaksun.

Oppilas, joka on ilmoitettu koko lukuvuodeksi, mutta olisikin tulossa kouluun vain kevätlukukaudeksi, menettää koulupaikkansa sekä varausmaksun.

Koulupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

– pitkäaikaiset, koko lukuvuoden opiskelevat oppilaat ovat etusijalla 2.5.2024 saakka
– 3.5.2024 alkaen vahvistetaan jäljelle jääneitä koulupaikkoja ensisijaisesti syyslukukaudelle ja toissijaisesti kevätlukukaudelle ilmoittautuneille sekä niille oppilaille, jotka opiskelevat lukukautta lyhyemmän ajan.

9. luokan oppilaiden tulee aloittaa opiskelunsa viimeistään kevätlukukauden alkaessa ja opiskella koko kevätlukukausi koulussamme.

Päätöksen oppilaaksiotosta tekee koulun rehtori. Oppilaaksiottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

LISÄKSI

Aurinkorannikon suomalainen koulu antaa yleisopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä. Koulu ei järjestä luokkamuotoista erityisopetusta. Koulu ei voi tarjota kaikkia niitä tukipalveluja, joita Suomessa kunta järjestää.

Elokuussa koulun alkaessa oppilastietolomakkeeseen vaaditaan väestötietojärjestelmään kirjatun huoltajan/huoltajien allekirjoitus, jolla varmistetaan suostumus oppilaan koulunkäyntiin Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa. Jos väestötietojärjestelmästä saatavan otteen mukaan oppilaalla on useampia huoltajia, oppilastietolomakkeeseen tarvitaan kaikkien allekirjoitus.

Ilmoittautuminen esiopetukseen ja perusopetukseen