Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria lukiossa. Lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys ja toimintaa luodaan opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden perusteella.

Aktiivista toimintakulttuuria kehitetään lisäämällä opiskelijoiden mahdollisuuksia liikkumiseen koulupäivän aikana, järjestämällä vapaaehtoisia liikunnallisia ryhmäytymistapahtumia kouluajan ulkopuolella sekä auttamalla lukiolaisia vapaa-ajan liikuntaharrastuksen löytämisessä. Aktiivisesta osallistumisesta liikuntakerhoon lukuvuoden aikana opiskelija voi saada opintosuorituksiinsa koulukohtaisen kurssin/paikallisen valinnaisen opintojakson tai osallistuminen voidaan laskea lukiokurssin/opintojakson osasuoritukseksi.