Oppilaskunta

Oppilaskunnan muodostavat kaikki koulumme lapset, oppilaat ja opiskelijat. Syyslukukauden alussa jokainen luokka ja ryhmä valitsee edustajan ja varaedustajan oppilaskunnan hallitukseen, jossa on näin jäseniä esiopetuksesta abiturientteihin.

Oppilaskunta on koulussa lasten ja nuorten oma vaikutuskanava. Sen yksi tärkeimmistä tehtävistä on lisätä kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden ja opiskelijoiden osallistuvuutta koulun arjessa. Ideointia ja vaikuttamista tapahtuu sekä oppilaskunnan hallituksesta luokan ja ryhmän suuntaan että päinvastoin.

Oppilaskunnan hallitus on eräänlainen työrukkanen, joka suunnittelee ja järjestää lukuvuoden mittaan oppilaille ja opiskelijoille erilaisia virkistystapahtumia sekä osallistuu omalla panoksellaan koulun teemapäivien toteutukseen.

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Anne Niemi ja Satu Änkilä.