Oppilaskunta

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa koulun yhteisöllisyyttä. Oppilaskunnan muodostavat esiopetuksen lapset ja perusopetuksen oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä lisätä kouluviihtyvyyttä.

Syyslukukauden alussa jokainen luokka valitsee edustajan ja varaedustajan oppilaskunnan hallitukseen. Ideointia ja vaikuttamista tapahtuu sekä oppilaskunnan hallituksesta luokan suuntaan että päinvastoin.

Oppilaskunnan hallitus on eräänlainen työrukkanen, joka suunnittelee ja järjestää lukuvuoden mittaan oppilaille erilaisia virkistystapahtumia sekä osallistuu omalla panoksellaan koulun teemapäivien toteutukseen. Oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä lukion opiskelijakunnan hallituksen kanssa.

Opiskelijakunta

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukion opiskelijakuntaan, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Syyslukukauden alussa opiskelijat valitsevat keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa. Opiskelijakunnan hallitus tekee yhteistyötä lukion henkilökunnan sekä esi- ja perusopetuksen oppilaskunnan kanssa.