Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin on paikalla päivittäin klo 8–16. Vastaanotto ilman ajanvarausta on klo 9–10. Sen jälkeen terveydenhoitaja keskittyy terveystarkastuksiin. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä wilmaviestillä, sähköpostitse petriina.thomander-salin@suomalainenkoulu.net tai puhelimitse (+34) 647 892 850.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat muun muassa kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, oppilaiden ja opiskelijoiden kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen sekä huoltajien kasvatustyön tukeminen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy terveysneuvontaa, oppilaan ja opiskelijan terveydentilan seurantaa ja arviointia (koko lukuvuoden opiskeleville tai erityisseurantaa tarvitseville) sekä tarpeen mukaan jatkotutkimuksiin ohjaamista.

Terveydenhoitaja suorittaa terveystarkastukset suomalaisen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon mukaan. Oppilaat ja opiskelijat käyvät terveystarkastuksessa vuosittain. Suomalaisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset on hoidettava esimerkiksi omassa kotikunnassa Suomessa.

Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät laajat terveystarkastukset tehdään perusopetuksen 1., 5. ja 8. luokalla. Ainakin toisen huoltajan toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin. Laajoissa terveystarkastuksissa tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva oppilaan ja perheen tilanteesta sekä järjestää mahdollisesti tarvittava tuki. Luokanopettaja tai -ohjaaja antaa terveydenhoitajalle oman arvionsa oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa huoltajan kirjallisella suostumuksella. Liikunnanopettaja osallistuu oppilaiden fyysisen toimintakyvyn arviointiin (Move!-mittaukset).

Opiskeluterveydenhuollossa vastaavat terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastukset tehdään lukiossamme koko lukuvuoden opiskeleville toisen vuosikurssin opiskelijoille.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito. Tarvittaessa terveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmassa loukkaantuneelle tai koulussa äkillisesti sairastuneelle. Kouluun ei koskaan pidä tulla sairaana, vaan tarvittaessa on hakeuduttava lääkäriin.

Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta kouluaikana ainoastaan tapaturman varalta. Tapaturmasta ilmoitetaan heti oppilaan tai opiskelijan huoltajalle sekä kansliaan, jossa tehdään vahinkoilmoitus vakuutusyhtiötä varten. Sairaustapauksia varten jokaisella Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla tulisi olla Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, mikäli yksityistä vakuutusta ei ole.

Uudet oppilaat ja opiskelijat toimittavat terveydenhoitajalle kansliasta saatavan terveystietolomakkeen, jonka liitteeksi tarvitaan kopiot oppilaan tai opiskelijan kouluterveystiedoista, jotka ovat saatavissa kotikunnan terveyskeskuksesta/neuvolasta/terveydenhoitajalta.

Huoltajien tehtävä on kertoa terveydenhoitajalle oppilaan tai opiskelijan sairauksista ja niiden hoidosta. Mikäli oppilaan tai opiskelijan sairaus vaatii erityistoimenpiteitä, erityisjärjestelyt sovitaan aina tapauskohtaisesti yhteistyössä kodin ja koulun kanssa. Vastuu oppilaan tai opiskelijan sairauden hoidosta ja lääkkeiden annosta on aina huoltajilla.

Erikseen ilmoitettavat hammasklinikat tarjoavat Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaille ja opiskelijoille ilmaisen hammastarkastuksen. Huoltaja tekee itse ajanvarauksen suoraan klinikalle ja huolehtii siitä, että oppilas tai opiskelija käyttää varatun vastaanottoajan.

Terveydenhoitaja tekee yhteisöllistä työtä luokkien ja ryhmien kanssa sekä osallistuu koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien jäsenenä koko kouluyhteisön hyvinvointityöhön. Terveydenhoitaja osallistuu terveydenhuollon asiantuntijana monialaisten asiantuntijaryhmien toimintaan ja tekee yhteistyötä muiden opiskeluhuollon toimijoiden kanssa.

Lastensuojelulain (luku 5, 25 §) mukaan terveydenhoitaja on velvollinen salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan oppilaan tai opiskelijan kotikunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos hän on tehtävässään saanut tietää lapsesta tai nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

Koska varsinainen sairaanhoito ei sisälly kouluterveydenhuoltoon, kodit voivat olla suoraan yhteydessä lähimpään terveyskeskukseen.

Mikäli perheellä on vakuutus, se voi ottaa yhteyttä yksityisiin lääkäriasemiin.  Esimerkiksi Fuengirolassa sijaitsevaan Quirón-lääkärikeskukseen tai Marbellan Quirón-sairaalaan. Yhteyttä voi myös ottaa Fuengirolan Xanit-klinikkaan tai Benalmádenassa sijaitsevaan Xanitin kansainväliseen sairaalaan.

Centro Medico Quirón Fuengirola
Avenida Jesús Santos Rein 19
29640 Feungirola
tlf. 952 461 444

Hospital Quirón Marbella
Avenida Severo Ochoa 22
29603 Marbella

www.quiron.es

Xanit Centro Médico Fuengirola
Avenida de Ramón y Cajal 5
29640 Feungirola 
tlf. 952 477 310

Xanit Hospital Internacional
Avenida de los Argonautas, s/n 
29630 Benalmádena
tlf. 952 367 190

www.xanit.net