Opinto-ohjaus

Perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaanohjauksesta ja lukion opinto-ohjauksesta vastaa opinto-ohjaaja Nina Levlin.

Perusopetuksen 7. luokkien oppilaanohjauksesta vastaa Eeva Manoah.

Vuosiluokkien 7-9 oppilaanohjauksen tärkeänä tavoitteena on nuoren elämän- ja opiskelutilanteen hahmottaminen, jossa otetaan huomioon erilaiset taustatekijät. 9.luokalla erityisenä painopisteenä on jatko-opintojen suunnittelu.

On tärkeää, että oppilaassa viriää ulkomailla oleskellessaankin peruskoulun aikana myönteinen asennoituminen jatko-opiskeluun, työntekoon ja tulevaisuuteen. Erityisesti kielitaidon arvostaminen ja koulutukseen panostaminen auttavat nuorta selviytymään vieraassa maassa ja kulttuurissa. TET-jaksojen ja vierailijoiden avulla pyritään laajentamaan kokonaiskuvaa koulutustarjonnasta ja työelämästä.

Yhteystiedot:
opinto-ohjaaja Nina Levlin
puh. +34 627 137 305

opo@suomalainenkoulu.net
nina.levlin@suomalainenkoulu.net

eeva.manoah@suomalainenkoulu.net