Liikkuva koulu – Aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät!

Liikkuva koulu on Suomen hallituksen kärkihanke

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuisi vähintään tunnin päivässä. Aurinkorannikon suomalainen koulu rekisteröityi Liikkuvaksi kouluksi tammikuussa 2017. Aurinkorannikolla toimiva Liikunnanopettajien yhdistys on ollut mukana toiminnassa muun muassa kouluttamalla vapaaehtoisia oppilaita välituntiliikuttajiksi.

Liikkuvassa koulussa on tärkeää

 • Oppilaiden osallisuus. Oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan!
 • Liikkuminen tukee oppimista ja luo työrauhaa.
 • Lisää liikettä – vähemmän istumista.
 • Koulun toimintakulttuurin kehittäminen entistä yhteisöllisempään suuntaan.
 • Toiminta kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioonottamista sekä vähentää kiusaamista.

Miten Liikkuva koulu näkyy Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa

 • Jokaisella luokalla oma välituntikassi, josta löytyy oppilaiden välituntikäyttöön toivomiaan yksinkertaisia liikuntavälineitä.
 • Välituntiliikuttajat; 5. - 9. luokkalaisia oppilaita on koulutettu välituntiliikuttajiksi, jotka ohjaavat muille oppilaille pelejä ja leikkejä liikuntavälitunneilla.
 • Toiminnallisten oppituntien jatkuva kehittäminen.
 • Toiminnalliset tauot pitkillä oppitunneilla esimerkiksi taukojumpan muodossa.
 • Liikunnallisten tapahtumien kuten liikuntakarnevaalien järjestäminen.
 • Iltapäiväkerho mukana Liikkuva koulu -toiminnassa.
 • Koulun kerhotoimintaa on kehitetty Liikkuva koulu -ideologian mukaisesti.
 • Lasten ja nuorten ohjaaminen koulun ulkopuolisen harrastustoiminnan piiriin.

Liikunta oppiaineena

Liikunnanopetuksen tavoitteena on monipuolisten liikuntataitojen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen kannustaminen myös vapaa-ajalla. Opetuksen lähtökohtana on liikunnan ilo ja yhdessä tekeminen. Liikunnanopetuksen arvioinnissa painotamme erityisesti toisen huomioonottamista, reilua peliä ja omien kykyjensä mukaista yrittämistä. Koulu tarjoaa lisäksi useita liikuntakerhoja perusopetuksen oppilaille ja lukiolaisille.