Valinnaiset aineet 9. luokalla lukuvuonna 2020-2021

Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelman mukaan jokaisella 9. luokan oppilaalla tulee olla kaksi vuosiviikkotuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia (tt-valinnaiset) ja kaksi vuosiviikkotuntia valinnaisia aineita.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (tt-valinnaiset)

9. luokan oppilas jatkaa 8. luokalla valitsemansa taide- ja taitoaineiden valinnaisen oppiaineen opiskelua.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, ja ne myös arvioidaan osana yhteistä oppimäärää.

 Valinnaiset aineet

Vuosiluokilla 7−9 on valinnaisiin aineisiin osoitetusta kuudesta vuosiviikkotunnista kaksi sijoitettu vuosiluokalle 9.

Valinnaisen aineen on oltava eri kuin oppilaan valitsema taide- ja taitoaine (tt-valinnainen).

A2- tai B2-saksaa 8. luokalla opiskelleet oppilaat jatkavat valinnaisena aineena saksan kielen opiskelua. Valinnaisen A2- ja B2-saksan vuosiviikkotunnit sisältyvät 9. vuosiluokan valinnaisiin aineisiin.

Valinnaiset aineet lukuvuonna 2020−2021:

  • A2-saksa
  • B2-saksa
  • Liikunta
  • Käsityö
  • Tietotekniikka

Jokainen kahden vuosiviikkotunnin valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena numeerisesti.