Valinnaisaineet 9. luokalla lukuvuonna 2019-2020

Aurinkorannikon suomalaisen koulun opetussuunnitelman mukaan jokaisella 9. luokkalaisella tulee olla kaksi vuosiviikkotuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia (tt-valinnaiset) ja kaksi vuosiviikkotuntia valinnaisia aineita.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (tt-valinnaiset)

9. luokan oppilas jatkaa 8. luokalla valitsemansa taide- ja taitoaineiden valinnaisen oppiaineen opiskelua.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

 Valinnaiset aineet

9. luokalle valitaan koulukohtainen, kyseisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä syventävä ja laajentava valinnainen aine, jonka on oltava eri kuin opiskeltava taide- ja taitoaine (tt-valinnainen).

A2- tai B2-saksaa 8. luokalla opiskelleet oppilaat jatkavat valinnaisena aineena saksan kielen opiskelua.

Valinnaiset aineet lukuvuonna 2019−2020:

  • A2-saksa
  • B2-saksa
  • Kuvataide
  • Liikunta
  • Käsityö
  • Tietotekniikka

Jokainen valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena