Valinnaisaineet 8. luokalla lukuvuonna 2019-2020

Tieto- ja viestintäteknologia 8. luokalla

Jokainen 8. luokan oppilas osallistuu tieto- ja viestintäteknologian kurssille, jonka alkuosa käytetään yläkoulussa tarvittavien tvt-taitojen syventämiseen. Yhteisen osuuden jälkeen oppilas valitsee oman kiinnostuksensa mukaan opintojakson, jonka aikana on mahdollisuus edelleen laajentaa ja syventää osaamistaan. Oppilas valitsee yhden opintojakson seuraavista

  • Office-ohjelmat
  • Kuvankäsittely
  • Ohjelmointi

Oppilas valitsee eri opintojakson kuin 7. luokalla.

Yhden vuosiviikkotunnin laajuinen kurssi arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset (tt-valinnaiset)

Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa taide- ja taitoaineille osoitetusta tuntimäärästä on Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa yksi vuosiviikkotunti sisällytetty 7. luokan käsityön yhteiseen oppimäärään, joten vuosiluokalla 8 on valittavissa yksi taide- ja taitoaineiden valinnaisaine joukosta musiikki, kuvataide, liikunta ja kotitalous. Lukuvuonna 2019−2020 toteutuu kuvataiteen, liikunnan ja kotitalouden valinta.

Valittua ainetta opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia sekä 8. että 9. luokalla.

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet ovat koulukohtaisia, kyseisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä syventäviä ja laajentavia aineita. Valinnaisen aineen on oltava eri kuin oppilaan valitsema taide- ja taitoaine (tt-valinnainen).

Valinnaiset aineet lukuvuonna 2019−2020:

  • A2-saksa
  • B2-saksa
  • Kuvataide
  • Liikunta
  • Käsityö
  • Tietotekniikka

Kahden vuosiviikkotunnin laajuinen valinnainen aine valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, poikkeuksena saksa, jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla.

Jokainen valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena.