Ilmoittautuminen lukiokoulutukseen

Jos haluat vielä ilmoittautua lukuvuodelle 2020-2021, ota yhteyttä koulusihteeri Kati Lassilaan: kati.lassila@suomalainenkoulu.net

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021 – 2022 alkaa maanantaina 8.2.2021 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta.

Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella (lomake tulee kotisivuille 8.2.2021 klo 9 Espanjan aikaa).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee toimittaa viimeisin todistus/opintorekisteriote.

Ilmoittautumisen jälkeen koulutuksen järjestäjä tarkastaa Suomen väestötietojärjestelmästä opiskelijan kotikunnan Suomessa, kansalaisuuden ja äidinkielen. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille opiskelijoille, joilla on väestötietojärjestelmään tallennetun tiedon mukaan kotikunta Suomessa ja Suomen kansalaisuus. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat.

Ilmoittautumisen ja liitteen/liitteiden toimittamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa varausmaksulaskun (600 euroa/opiskelija) sähköpostitse. Ennen varausmaksulaskun lähettämistä perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Varausmaksulaskun yhteydessä koulu tulee pyytämään alaikäisen opiskelijan huoltajaa toimittamaan Digi- ja väestötietovirastosta saatavan otteen väestötietojärjestelmään tallennetuista opiskelijan huoltajatiedoista sekä uskontokunnasta. Sekä suomalaisten että espanjalaisten viranomaismääräysten vuoksi tarvitsemme väestötietojärjestelmään kirjattujen huoltajien suostumuksen alaikäisen opiskelijan opiskeluun Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukiossa.

Jos varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ilmoittautuminen raukeaa.

Varausmaksun maksamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa koulumaksulaskun. Laskun eräpäivä tulee olemaan 4.4.2021. Kun varausmaksu ja koulumaksulasku on maksettu, pyydetty ote väestötietojärjestelmästä sekä mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat on toimitettu, opiskelupaikka varmistetaan lähettämällä opiskelijaksiottopäätös.

Lukiomaksut 2021-2022

- Lukion 1. opiskeluvuoden lukuvuosimaksu on 2600 euroa. 1.8.2021 lukiokoulutuksen aloittavilla lukuvuosimaksuun sisältyy opiskelussa tarvittava päätelaite ja oppimateriaalit.
- 2. opiskeluvuoden lukuvuosimaksu on 2300 euroa.
- Abivuoden tai 4. opiskeluvuoden maksu on 2000 euroa.
- 1. opiskeluvuoden opiskelijan yhden jakson jaksomaksu on 900 euroa. Jos jaksoja on useampia, maksukatto on 2800 euroa.
- Muiden vuosien opiskelijoiden yhden jakson jaksomaksu on 850 euroa/jakso. Jos jaksoja on useampia, maksukatto on 2500 euroa.

Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Jos  opiskelupaikka perutaan ennen opiskelun alkamista, ei varausmaksua palauteta.

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

– koko lukuvuoden opiskelevat opiskelijat ovat etusijalla 3.5.2021 saakka

– lukion yksittäisten jaksojen jakso-opiskelijat vahvistetaan 4.5.2021 alkaen

Päätöksen opiskelijaksiotosta tekee koulun rehtori. Opiskelijaksiottopäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

LISÄKSI

Lukio-opintoja aloittavalla perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoraja on 7,00. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes peruskoulun päättötodistus on toimitettu koululle viimeistään 11.6.2021.

Elokuussa koulun alkaessa alaikäisen opiskelijan opiskelijatietolomakkeeseen vaaditaan väestötietojärjestelmään kirjatun huoltajan/huoltajien allekirjoitus, jolla varmistetaan suostumus opiskelijan opiskeluun Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukiossa. Jos väestötietojärjestelmästä saatavan otteen mukaan alaikäisellä opiskelijalla on useampia huoltajia, opiskelijatietolomakkeeseen tarvitaan kaikkien allekirjoitus.