Ilmoittautuminen lukiokoulutukseen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019 – 2020 alkaa maanantaina 21.1.2019 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella (lomake tulee kotisivuille 21.1. klo 9 Espanjan aikaa) tai kirjallisesti koulun kansliasta saatavalla lomakkeella (lomakkeita saa kansliasta vasta ilmoittautumispäivän 21.1. aamuna klo 9 alkaen).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää viimeisin koulutodistus. Ilmoittautumisen jälkeen koulutuksen järjestäjä tarkistaa Väestötietojärjestelmästä oppilaan/opiskelijan kotikunnan Suomessa, kansalaisuuden ja äidinkielen. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille oppilaille/opiskelijoille, joilla on Väestötietojärjestelmästä saatavan tiedon mukaan kotikunta Suomessa ja Suomen kansalaisuus. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelmat, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.).

Ilmoittautumisen ja liitteen/liitteiden toimittamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa varausmaksulaskun (500 euroa/oppilas) sähköpostitse. Ennen varausmaksulaskun lähettämistä perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Varausmaksulaskun yhteydessä koulu tulee pyytämään huoltajaa toimittamaan maistraatista saatavan oppilaan tai opiskelijan väestörekisteriotteen, josta näkyy huoltajatiedot. Sekä suomalaisten että espanjalaisten viranomaismääräysten vuoksi tarvitsemme tiedon huoltajuudesta.

Jos varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ilmoittautuminen raukeaa.

Varausmaksun maksamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa valitun maksutavan mukaisen koulumaksulaskun (lukuvuosimaksu, lukukausimaksu tai kuukausimaksu). Laskun eräpäivä tulee olemaan 5.4.2019. Kun varausmaksu ja koulumaksulasku valitun maksutavan mukaan on maksettu, pyydetty väestörekisteriote sekä mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat on toimitettu, koulupaikka varmistetaan lähettämällä oppilaaksi/opiskelijaksiottopäätös.

Linkki lukiomaksuihin tässä.

Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Jos huoltaja peruu oppilas/opiskelijapaikan ennen opiskelun alkamista, varausmaksua ei palauteta. Oppilas, joka ilmoitetaan koko lukuvuodeksi, mutta olisikin tulossa kouluun vain kevätlukukaudeksi, menettää koulupaikkansa ja varausmaksun.

Oppilas- ja opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

– pitkäaikaiset, koko lukuvuoden opiskelevat oppilaat sekä lukiokoulutuksessa vähintään kolme jaksoa opiskelevat ovat etusijalla 30.4.2019 saakka
– 1.5.2019 alkaen vahvistetaan jäljelle jääneitä oppilaspaikkoja ensisijaisesti syyslukukaudelle ja toissijaisesti kevätlukukaudelle ilmoittautuneille sekä niille oppilaille, jotka opiskelevat lukukautta lyhyemmän ajan

– lukion yksittäisten jaksojen jakso-opiskelijat vahvistetaan 1.5.2019 alkaen
– minimiaika perusopetuksessa opiskeluun on kaksi kuukautta, 9. luokan oppilaiden tulee kuitenkin aloittaa opiskelunsa viimeistään kevätlukukauden alkaessa ja opiskella koko kevätlukukausi koulussamme

Oppilaaksi- ja opiskelijaksiotosta päättää koulun rehtori Maarit Paaso. Oppilaaksi- ja opiskelijaksiottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

LISÄKSI

Lukio-opintoja aloittavalla perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoraja on 7,00. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes peruskoulun päättötodistus on toimitettu koululle viimeistään 7.6.2019.

Aurinkorannikon suomalainen koulu antaa yleisopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä. Koulu ei voi tarjota kaikkia niitä tukipalveluja, joita Suomessa kunta järjestää.

Elokuussa koulun alkaessa oppilas- ja opiskelijatietolomakkeeseen vaaditaan väestörekisteriotteen mukainen huoltajan/huoltajien allekirjoitus. Jos oppilaalla/opiskelijalla on useampia huoltajia, lomakkeeseen tarvitaan kaikkien allekirjoitus.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019–2020 alkaa maanantaina 21.1.2019 klo 9.00 Espanjan aikaa. Lomakkeeseen pääset alle ilmestyvästä napista.