Ilmoittautuminen lukiokoulutukseen

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020 – 2021 alkoi maanantaina 27.1.2020 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta.

Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää viimeisin koulutodistus.

Ilmoittautumisen jälkeen koulutuksenjärjestäjä tarkistaa Väestötietojärjestelmästä opiskelijan kotikunnan Suomessa, kansalaisuuden ja äidinkielen. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille opiskelijoille, joilla on Väestötietojärjestelmästä saatavan tiedon mukaan kotikunta Suomessa ja Suomen kansalaisuus. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelmat, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.).

Ilmoittautumisen ja liitteen/liitteiden toimittamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa varausmaksulaskun (600 euroa/opiskelija) sähköpostitse. Ennen varausmaksulaskun lähettämistä perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Varausmaksulaskun yhteydessä koulu tulee pyytämään alaikäisen opiskelijan huoltajaa toimittamaan Digi- ja väestötietovirastosta saatavan opiskelijan otteen väestötietojärjestelmästä, josta näkyy uskontokunta ja huoltajatiedot. Sekä suomalaisten että espanjalaisten viranomaismääräysten vuoksi tarvitsemme väestörekisteriotteeseen merkittyjen huoltajien suostumuksen opiskelijan koulunkäyntiin Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa.

Jos varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ilmoittautuminen raukeaa.

Varausmaksun maksamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa koko lukuvuodelle tai vähintään kolmeen jaksoon ilmoittautuneen opiskelijan koulumaksulaskun (500 euroa tai ensimmäinen erä lukuvuosimaksusta tai lukuvuosimaksu). Laskun eräpäivä tulee olemaan 15.5.2020. Kun varausmaksu ja koulumaksulasku on maksettu, pyydetty väestörekisteriote sekä mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat on toimitettu, opiskelupaikka varmistetaan lähettämällä opiskelijaksiottopäätös.

Katso lukiomaksut tästä.

Varausmaksu ja ensimmäinen koulumaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Jos  opiskelupaikka perutaan ennen opiskelun alkamista, varausmaksua eikä ensimmäistä koulumaksuerää palauteta.

Oppilas- ja opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

– pitkäaikaiset, koko lukuvuoden opiskelevat oppilaat sekä lukiokoulutuksessa vähintään kolme jaksoa opiskelevat ovat etusijalla 30.4.2020 saakka

– lukion yksittäisten jaksojen jakso-opiskelijat vahvistetaan 4.5.2020 alkaen

Opiskelijaksiotosta päättää koulun rehtori. Opiskelijaksiottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

LISÄKSI

Lukio-opintoja aloittavalla perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoraja on 7,00. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes peruskoulun päättötodistus on toimitettu koululle viimeistään 5.6.2020.

Elokuussa koulun alkaessa opiskelijatietolomakkeeseen vaaditaan väestörekisteriotteen mukainen huoltajan/huoltajien allekirjoitus. Jos opiskelijalla on useampia huoltajia, lomakkeeseen tarvitaan kaikkien allekirjoitus.