Lukion oppikirjat 2021-2022

Laajennetun oppivelvollisuuden ja toisen asteen opintojen maksuttomuuden myötä lukiokoulutuksen elokuussa 2021 aloittava opiskelija saa lukion toimesta oppikirjat käyttöönsä maksuttomasti. Suurin osa oppikirjoista on digitaalisia. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat hankkivat ja kustantavat oppikirjat itse.

Tässä oppikirjaluettelossa olevat kirjat koskevat kontaktiopetuksena annettavia opintojaksoja/kursseja. Ensimmäisenä mainitaan opintojakso- tai kurssinumero. Tentittävien opintojaksojen/ kurssien osalta käytetään pääsääntöisesti samaa kirjasarjaa kuin kontaktiopetuksessa. Jos ei ole erikseen ilmoitettu, voit valita käytätkö digikirjaa vai painettua kirjaa. 
 
Eiran aikuislukioon suorittavien opintojaksojen/kurssien osalta noudatetaan Eiran aikuislukion oppikirjaluetteloa.

Huomaa, että lukiossa opiskellaan kahden opetussuunnitelman mukaisesti. Lukion ensimmäisen vuoden opintojaksot ovat 2021 opetussuunnitelman mukaan (LOPS2021) ja lukion toisen ja kolmannen vuoden kurssit ovat 2016 opetussuunnitelman mukaan (LOPS 2016).