Valinnaisaineet

Valinnaisaineet 4.-6. luokat 2018-2019

 • espanjan kieli ja kulttuuri
 • Espanjan historia
 • ilmaisutaito
 • koodaus
 • kotitalous
 • matemaattisia pulmia

Valinnaisainetta opiskellaan pääsääntöisesti 1 tunti viikossa läpi lukuvuoden.

Lisäksi 6.-luokkalainen oppilas valitsee pakollisen musiikin ja kuvataiteen lisäksi yhden tunnin valinnaista musiikkia tai kuvataidetta.

Lyhyet kuvaukset 4.-6. luokan valinnaisaineista

Kotitalous (4.-6. luokka)

Kotitaloustaitoja tarvitaan päivittäin. Tiedätkö sinä mistä ruoka tulee ja miltä sitruuna maistuu? Onko se hapan vai kitkerä? Mitä ruoka maksaa? Millainen ruoka on terveellistä? Mihin hyvät tavat tarvitaan? Miten siivotaan? Miten vaatteet pestään? Harjoitellaan yhdessä!

Ilmaisutaito (4.-6. luokka)

Ilmaisutaidossa oppilaat kehittävät itsensä ilmaisemisen taitoja. Ilmaisutaito on eläytymistä ja elämyksiä, rohkeuden löytämistä, ilmaisukyvyn kehittymistä, toimintaa, luovuutta, vuorovaikutusta ja toisen kohtaamista, keskittymistä sekä draamaa.

Tunneilla tehdään monenlaisia draamaharjoituksia. Oppilaat pääsevät tutustumaan ilmaisutaidon perusteisiin ja improvisaatioon, draaman lajeihin ja dramaturgiaan sekä osallistumaan teatteriesityksen valmistamisen eri tehtäviin.

Matemaattisia pulmia (4.-6. luokka)

Pidätkö matikkapähkinöistä ja pulmista? Siis tehtävistä, jotka vaativat pähkäilyä ja loogista ajattelua. Valinnaisaine tukee matematiikan käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämistä ja kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua.

Matemaattisia pulmia ratkotaan yksin, pareittain ja ryhmissä monipuolisia työtapoja käyttäen.

Espanjan historiaa tutkien ja tehden (4.-6. luokka)

Valinnaisella kurssilla tutustutaan Espanjan historiaan. Aloitamme antiikin Roomasta, käymme läpi muslimivalloitusten aikaa ja mietimme, kuinka Espanjan kuningaskunta muodostui.

Puhumme löytöretkistä espanjalaisten näkökulmasta, tutkimme mitä kävi voittamattomalle armadalle ja etsimme tietoa siitä, miksi Espanja menetti siirtomaansa.

Kurssin sisältöä muokataan ryhmän oman kiinnostuksen mukaan. Opiskelussa painottuu oma tutkiminen ja tekeminen. Etsimme tietoa, teemme pari- ja ryhmätöitä, sekä saatamme opiskella draaman ja kädentaitojen kautta.

Mahdollisuuksien mukaan ryhmä saattaa vierailla lähialueilla tutustumassa Espanjan historiasta kertoviin kohteisiin.

Espanjan kieli ja kulttuuri (4.-6. luokka)

Kurssilla otetaan esille Andalusian maantiede ja Espanjan tärkeimmät kaupungit.
Etsimme tietoa espanjalaisista kirjailijoista, maalareista ja tunnetuimmista taiteilijoista eri aloilta.

Tutustutaan Espanjan historiaan ja alkuperään, gastronomiaan, kansallisiin juhla- ja vapaapäiviin.

Koodaus (4.-6. luokka)

Koodauksessa harjoittelet käskyjen antamista tietokoneelle. Harjoittelun jälkeen pystyt tekemään jopa oman pelin. Koodauksessa huomaat, kuinka teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. Valinnaisaineessa käytetään monipuolisia työskentelytapoja.

(Tarkemmat kuvaukset valinnaisaineista alempana sivulla.)

Valinnaisaineet 7. luokka 2018-2019

 • Tvt-kurssi, jossa myöhemmin suuntaudutaan joko tvt-taitojen syventämiseen, tietokonegrafiikkaan tai ohjelmointiin oppilaan valinnan mukaan.
  Arviointi: hyväksytty/hylätty

Valinnaisaineet 8. luokka 2018-2019

Uuden opetussuunnitelman mukaan 8. luokan oppilaalle tarjotaan valinnaisaineita/valinnaistunteja kahdesta eri kategoriasta:

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (2 vvt) ja valinnaiset aineet (3 vvt).

Oppilaan tulee valita yksi valinta kummastakin kategoriasta. Lisäksi 8. luokalla opiskellaan tietotekniikkaa (1 vvt), jossa on myöhemmin valittava valinnainen osuus.

 

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN TUNNIT (2VVT)VALINNAISET AINEET (3 VVT) 

 

 • musiikki
 • kuvataide
 • käsityö
 • liikunta
 • kotitalous

1 vvt

 • tvt-kurssi

2 vvt

 • A2-saksa
 • B2-saksa
 • musiikki
 • liikunta
 • kuvataide
 • käsityö
 • ilmaisutaito
 • retkeilykurssi

 

Kesto: 8-9.lk Kesto: 8.lk

Kesto:

 • saksa 8.-9.lk
 • muut aineet 8.lk
 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa vuosiluokilla 7-9 on perusopetuksen tuntijaon mukaisista viidestä valinnaisten taide- ja taitoaineiden vuosiviikkotunnista osoitettu yksi 7.vuosiluokan käsityöhön sekä oppilaan valinnan mukaan kaksi 8. vuosiluokalle ja kaksi 9.vuosiluokalle.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisina vuosiluokilla 8-9 tarjotaan musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, liikuntaa sekä kotitaloutta. Valittua ainetta opiskellaan kaksi lukuvuotta (8.- ja 9.- luokka).

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.

Musiikki (2vvt)

Syvennetään 8. luokan musiikin vuosiluokkakohtaista sisältöä. Valinta jatkuu myös yhdeksännellä luokalla.

Kuvataide (2vvt)

Syvennetään 8. luokan kuvataiteen vuosiluokkakohtaista sisältöä. Valinta jatkuu myös yhdeksännellä luokalla.

Käsityö (2vvt)

Syvennetään 7. luokan käsityön vuosiluokkakohtaista sisältöä. Valinta jatkuu myös yhdeksännellä luokalla.

Liikunta (2 vvt)

Syvennetään 8.- ja 9. luokan liikunnan vuosiluokkakohtaista sisältöä. Valinta jatkuu myös yhdeksännellä luokalla.

Kotitalous (2 vvt)

Syvennetään 7.-luokan kotitalouden vuosiluokkakohtaista sisältöä. Valinta jatkuu myös yhdeksännellä luokalla.

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet arvioidaan vuosiluokilla 7-9 numeroin, kun niiden kesto on vähintään 2 vvt.

Valinnaisliikunta 8. lk  (2 vvt)

Valinnaisliikunta on tarkoitettu oppilaalle, joka haluaa syventää omia liikuntataitojaan ja harjoittaa erilaisia liikuntamuotoja. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa oppilaiden toiveiden mukainen ohjelma huomioiden espanjalaisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ulko- ja sisäliikuntaan. Oppitunneilla pyritään myönteisiin elämyksiin ja kokemuksiin liikunnasta, sekä oppilaan minäkuvan vahvistamiseen.

Käsityö 8 lk (2 vvt)

Käsityö on monimateriaalinen oppiaine. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa jossa oppilas suunnittelee ja valmistaa tuotteen valitsemistaan materiaaleista. Oppilaalla on käytössä sekä tekstiili että teknisen työn materiaalit. Oppilaalla on mahdollisuus hyödyntää seuraavia käsityön osa-alueita: tekstiilityön tekniikat ja teknisistä materiaaleista puutyötekniikka, elektroniikka, tietokonepohjainen suunnittelu sekä lasertyöstö, metalli- ja konetekniikka soveltuvin osin.

Valinnainen kuvataide 8.lk (2 vvt)

Valinnainen kuvataide keskittyy pitkäjännitteistä ja itsenäistä työskentelyä vaativiin tehtäviin ja isompiin projekteihin. Valinnaisella kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja, sekä pyritään korostamaan omaa ilmaisua. Opetus muodostuu yhteisestä teoriaopetuksesta ja yksilöllisestä ohjauksesta koko työprosessin ajan. Kurssilla tarkastellaan taidekuvia eri aikakausilta, kiinnitetään huomiota varsinkin espanjalaiseen taiteeseen, taidehistoriaan ja ympäristötaiteeseen.

Laajennetaan tekniikoiden ja materiaalien tuntemusta ja tutustutaan myös uusiin tekniikoihin ja materiaaleihin, kuten akryyli- ja öljyvärit.

Valinnaisen kuvataiteen opetussisältöihin kuuluu piirtäminen ja maalaaminen eri välineillä, keramiikka, kuvanveisto ja rakentelu sekä valokuvat. Myös videon tekeminen ja monet muut oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista lähtevät tekniikat voidaan toteuttaa valinnaisen kuvataiteen tunnilla. Valinnaisen ryhmä vierailee taidenäyttelyissä ajankohtaisen tarjonnan mukaan. 

Valinnainen musiikki 8.lk (2 vvt)

Valinnaisessa musiikissa pääpaino on oppilaiden kiinnostuksen ja mieltymysten kohteissa. Tuetaan ja kehitetään musiikillisia taitoja, sekä rohkaistutaan kokeilemaan itselle vieraita soittimia. Tavoitteena on saada monipuolisia musiikillisia kokemuksia ja elämyksiä, sekä kartuttaa musiikillisia taitoja ja osallistua yhteismusisointiin. Oppilaslähtöinen lähestyminen musiikkiin ja soittamiseen ottaen huomioon oppilaiden toiveet. Laajennetaan musiikillista tietoisuutta ja opiskellaan tarpeen mukaisesti musiikin teoriaa. Tutustutaan paikalliseen musiikkitarjontaan ja harrastemahdollisuuksiin.

Ilmaisutaito (2 vvt)

Ilmaisutaidossa oppilaat kehittävät itsensä ilmaisemisen taitoja. Ilmaisutaito on eläytymistä ja elämyksiä, rohkeuden löytämistä, ilmaisukyvyn kehittymistä, toimintaa, luovuutta, vuorovaikutusta ja toisen kohtaamista, keskittymistä sekä draamaa. Tunneilla tehdään monenlaisia draamaharjoituksia. Oppilaat pääsevät tutustumaan ilmaisutaidon perusteisiin ja improvisaatioon, draaman lajeihin ja dramaturgiaan sekä osallistumaan teatteriesityksen valmistamisen eri tehtäviin. 

Retkeilykurssi (2 vvt)

Osaatko pakata rinkan? Tiedätkö, mitä varusteita eräretkelle tarvitsee? Oletko kiinnostunut luonnossa liikkumisesta? Kurssilla opetellaan retkeilyn ja luonnossa kulkemisen perustaitoja sekä luonnon ja ympäristön havainnointia. Opetellaan ottamaan vastuuta ympäristöstä ja ymmärtämään ympäristön moniulotteinen merkitys.

Kurssi koostuu luokassa ja lähimaastossa pidettävistä oppitunneista sekä pidemmästä maastoretkestä. Retken kesto ja pituus sovitaan vuosittain erikseen.

Tvt-kurssi (1 vvt)

Oppilas valitsee myöhemmin lukuvuoden aikana yhden seuraavista aihealueista, joita haluaa syventää: tvt- taitojen syventäminen, tietokonegrafiikka tai ohjelmointi. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Valinnaisaineet 9. luokka 2018-2019

Oppilaat valitsevat kaksi ainetta seuraavista:

 • musiikki
 • kuvataide
 • tekninen työ
 • kotitalous
 • liikunta
 • tietotekniikka
 • A2- saksa
 • B2- saksa