Tuntijako

1. - 6. luokkien tuntijako 2016-2017

Oppiaine1. lk2. lk3. lk4. lk5. lk6. lk
Äidinkieli ja kirjallisuus775544
A1-kieli, englanti  2232
B1-kieli, ruotsi2
Matematiikka333444
Ympäristöoppi22233  
Biologia ja maantieto1
Fysiikka ja kemia    1
Uskonto/ET112111
Historia    21
Yhteiskuntaoppi11
Musiikki111111
Kuvataide112111
Käsityö222222
Liikunta223332
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset, kuvataide1
Valinnaiset aineet, Espanjan kieli ja kulttuuri, koodaus, kotitalous111
Vapaaehtoinen A2-kieli, saksa222
Espanja222222
Tunteja yhteensä (espanja mukaan luettuna)
212124262727
 
Minimituntimäärä (valtakunnallisesti)191922242525

Vuosiluokat 7-9

Oppiaine7. lk8. lk9. lk
AI333
A1:EN233
B1:RU222
UE111
HY223
MA334
FY/KE2,52,52
BI/GE223
MU11 
KU11
KO3  
TN/TS3
LI222
OP0,50,51
TE11 1 
ES222
VALINNAISAINEET 44
 
Yhteensä313031