Opetuksen painotukset

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa painotamme koulun yleissivistävää roolia, joka on erityisen tärkeää siksi, että koulu sijaitsee ulkomailla, ja sinne tulevat, siellä opiskelevat ja sieltä lähtevät oppilaat muodostavat kattavan otoksen koko Suomen koululaisista.

Opetuksessa pyritään kuitenkin soveltuvin osin ottamaan huomioon maa ja ympäristö, jossa elämme. Maan lakien mukaan koulussamme annetaan espanjan opetusta kaksi viikkotuntia aina esikoulusta lähtien.