Yleistä

Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa järjestetään ylioppilaskirjoitukset keväällä ja syksyllä samaan aikaan kuin Suomessa. Ylioppilastutkinto pitää suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Yo-tutkintoon kuuluu vähintään neljä ainetta, joista äidinkieli on pakollinen. Kukin kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista pitää olla ns. vaativampi (pitkän oppimäärän) koe.

Kokeisiin ilmoittaudutaan kirjallisesti rehtorin hyväksymää ilmoittautumislomaketta käyttäen kevään kokeisiin viimeistään 21.11. ja syksyn kokeisiin 5.6.

HUOM!

Syksyllä 2018 koulu ei ota ulkopuolisia yo-kokeen suorittajia.

 

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta on saatavilla www.ylioppilastutkinto.fi