Erityisopetus

Koulussamme järjestetään osa-aikaista erityisopetusta pääasiassa perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) oppilaille, mutta tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisille.

Erityisopetuksen tehtävänä on täydentää koulun yleisopetuksen toteuttamista. Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisvaikeuksien mahdollisimman varhainen tunnistaminen on tärkeää. Mahdollisimman varhain toteutetuilla yksilöllisillä tukitoimilla voidaan parhaiten kuntouttaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja sitä kautta ehkäistä kasautuvien vaikeuksien syntyminen.

Jos oppilaalle on laadittu yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelma, koulu pyytää niitä käyttöönsä. Lisäksi jos oppilaalle on tehty oppimiseen liittyviä tutkimuksia (psykologi, toimintaterapeutti, jne.), lausunnot tulee toimittaa koululle.

Oppimisen tuen ryhmä, johon erityisopettajan ja apulaisrehtorin lisäksi kuuluvat opinto-ohjaaja Anne Porrassalmi, aineenopettaja ja luokanopettaja tai -ohjaaja, käsittelee oppimisen tuen järjestämiseen liittyvät asiat yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin tai hallituksen päätöksellä. Jos oppilas on saanut opiskelupaikan ja hänellä on erityisen tuen päätös, niin päätös sekä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma pitää toimittaa koululle ennen koulunkäynnin aloittamista.

Koulu ei järjestä luokkamuotoista erityisopetusta.

Koulu haluaa tässäkin yhteydessä muistuttaa, että jos lapselta puuttuu suomalaisen koulutusjärjestelmän lukuvuositodistus, hänet testataan, jotta iän ja edellytysten mukainen vuosiluokka löytyy.

Lisätietoja:

Erityisopettaja Laura Pippuri
puhelin +34 670 898 667
laura.pippuri@suomalainenkoulu.net

 

Erityisopettaja Kaisa Häkkinen
puhelin +34 606 982 348
kaisa.hakkinen@suomalainenkoulu.net