PERUSOPETUKSEN OPPILAAN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Yleisen tuen muotoja ovat mm. tukiopetus, opetuksen ja tehtävien eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, läksykerho, pienryhmäopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Tarvittaessa käytetään oppimissuunnitelmaa.

Mikäli yleinen tuki ei riitä, oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti, hänet siirretään tehostettuun tukeen. Tehostettu tuki on kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki.  Tehostetun tuen järjestelyt pohjautuvat pedagogiseen arvioon, jonka luokanopettaja/-ohjaaja laatii yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien, oppilaan, huoltajien ja erityisopettajan kanssa.

Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään erityisopettajan johdolla moniammatillisena yhteistyönä ja kaikille tehostettua tukea saaville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Jos huomaat, että lapsella/nuorella on vaikeuksia selvitä koulutehtävistään, ota mahdollisimman pian yhteyttä luokanopettajaan/-ohjaajaan, oppiaineen opettajaan, erityisopettajaan tai apulaisrehtoriin.

 

erityisopettaja Laura Pippuri +34 670 898 667

laura.pippuri@suomalainenkoulu.net

 

erityisopettaja Kaisa Häkkinen +34 606 982 348

kaisa.hakkinen@suomalainenkoulu.net

 

apulaisrehtori Anita Wegner-Heinänen +34 634 690 668

anita.wegner-heinanen@suomalainenkoulu.net