Työpaikat

 

AURINKORANNIKON SUOMALAISESSA KOULUSSA HAETTAVAT TYÖTEHTÄVÄT LUKUVUONNA 2017-2018

Avoinna oleviin työtehtäviin tuli 393 hakemusta, joista 218 luokanopettajien tehtäviin. Olemme tutustuneet hakemuksiin, ja tehtävä valita sopivat opettajat haastatteluun on ollut haastava.

Kaikilla haastatteluun kutsuttavilla on muodollinen kelpoisuus tehtävään. Valinnassa painottuu monipuolinen työkokemus sekä kunkin tehtävän kohdalla mainitut lisäansiot.

Kutsut haastatteluihin lähtevät torstaina 30.3. Suuren hakijamäärän sekä työkiireiden vuoksi emme valitettavasti pysty antamaan tarkempia perusteluja ilman haastattelukutsua jääneille hakijoille.

 

Avoinna olleet työtehtävät:

Aineenopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus, työtehtävät 1.8.2017-30.6.2018
Opetusta on vuosiluokilla 6.-9. ja lukiokoulutuksessa. Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta. Lisäksi tehtävään kuuluu suomi toisena kielenä -opetusta perusopetuksessa ja lukiossa.


Aineenopettajan, englannin ja espanjan kieli, työtehtävät 1.8.2017-30.6.2018
Opetusta on vuosiluokilla 3.-9. ja lukiokoulutuksessa. Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta.


Aineenopettajan, historia ja yhteiskuntaoppi, sijaisuus 1.8.2017  – 30.6.2018
Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa. Tehtävässä edellytetään lukiokokemusta.

Osa-aikaisen aineenopettajan, biologia ja maantiede, työtehtävät (13vvt)  1.8.2017 – 30.6.2018
Opetusta on vuosiluokilla 7.-9.

Aineenopettajan, matematiikka, fysiikka ja kemia, työtehtävät ajalle 1.8.2017 – 30.6.2018

Opetusta on vuosiluokilla 7.-9. ja lukiokoulutuksessa. Tehtävässä edellytetään kokemusta lukion kemian ja fysiikan opetuksesta sekä perehtyneisyyttä uusien opetussuunnitelmien mukaisten yläkoulun ja lukion tvt-taitojen opettamiseen sekä koodaustaitojen opettamiseen alakoulussa.

Osa-aikaisen aineenopettajan, matematiikka, fysiikka ja kemia, työtehtävät (10-12 vvt) ajalle 1.8.2017 – 30.6.2018
Opetusta on vuosiluokilla 6.-9. ja mahdollisesti lukiokoulutuksessa. Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä uusien opetussuunnitelmien mukaisten yläkoulun ja lukion tvt-taitojen opettamiseen sekä koodaustaitojen opettamiseen alakoulussa. Kokemus lukion kemian ja fysiikan opetuksesta katsotaan lisäansioksi.

Kahden luokanopettajan työtehtävät, ajalle 1.8.2017 – 30.6.2018

- 1.luokan luokanopettaja, velvollisuudella opettaa musiikkia

- 4.luokan luokanopettaja

Tehtävissä edellytetään uuden opetussuunnitelman mukaista työkokemusta.