Osmo Savolan stipendirahasto

Yleistä

Osmo Savolan rahasto on perustettu keväällä 2006. Hallituksen pitkäaikainen rahastonhoitaja Osmo Savola täytti 70 vuotta ja päätti ohjata kaikki lahjaksi saamansa rahat kokonaisuudessaan rahaston alkupääomaksi.

Stipendirahastolla on säännöt ja se toimii kannatusyhdistyksen hallituksen alaisena, jolle se on raportointivelvollinen. Stipendirahastolla on kuusijäseninen  johtokunta, johon kuuluvat rehtori sekä hallituksen, opettajien, vanhempainyhdistyksen, oppilaiden ja opiskelijoiden edustajat.

Rahasto pyrkii toiminnassaan  ottamaan huomioon erilaisia tarpeita oppilaan ja opiskelijan hyväksi. Stipendienjaon perusteluina ovat saajan erityisosaaminen tai monipuolinen lahjakkuus ja harrastuneisuus taito- ja taideaineissa sekä esimerkillisyys kouluyhteisössä. Rahastoon lahjoituksen tehnyt voi esittää toivomuksen jakoperusteista ja linkityksestä stipendirahaston sivulle.

Vuosittain jaetaan noin 30 - 40 stipendiä. Kevätkokouksessa johtokunta päättää stipendin suuruudet ja nimeää stipendien saajat opettajakunnan esityksen pohjalta. Rahaston pääoma on sijoitettu korkotileille, ja vuosittain siitä voidaan jakaa enintään 20 % stipendeinä ja muina avustuksina oppilaille, opiskelijoille ja opettajakunnalle materiaalihankintoihin. Rahasto kerää varoja lahjoituksien lisäksi erityyppisillä tempauksilla, joista yksi on vuosittainen Colegio Finlandes Open -golfturnaus.

Aurinkorannikon suomalainen koulu ja stipendirahaston johtokunta haluaa kiittää kaikkia jo nyt rahastoa tukeneita henkilöitä ja yrityksiä lahjoituksista! Toivomme edelleen lahjoituksia ja olemme kiitollisia kaikesta saamastamme tuesta. ''Monta pientä lahjoitusta tuottaa kokonaisuudessa paljon''.