Oppilaskunta

Oppilaskunnan muodostavat kaikki koulumme oppilaat ja opiskelijat. Syyslukukauden alussa he valitsevat yhteisessä kokouksessaan oppilaskunnan hallituksen, joka muodostuu 5.–9. luokkalaisten sekä lukiolaisten keskuudesta valituista edustajista.

Oppilaskunta on oppilaiden oma vaikutuskanava. Sen yksi tärkeimmistä tehtävistä on lisätä kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden yhteistä tekemistä myös varsinaisen kouluajan ulkopuolellakin.

Oppilaskunnan hallitus on sen eräänlainen työrukkanen, joka suunnittelee ja järjestää lukuvuoden mittaan oppilaille erilaisia virkistystapahtumia sekä osallistuu omalla panoksellaan koulun teemapäivien toteutukseen.