Liikkuva koulu

Aurinkorannikon suomalainen koulu on rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi tammikuussa 2017. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi Suomen hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Aurinkorannikolla toimiva Liikunnanopettajien yhdistys osallistuu toimintaan mm. kouluttamalla vapaaehtoisista oppilaista välituntiliikuttajia.

Liikkuva koulu -ohjelman avulla kehitetään entisestään koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria. Tavoitteena on lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana, vähentää istumista, kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioonottamista, lisätä oppilaiden osallisuutta ja viihtyisyyttä, ja näin tehostaa myös oppimista.

Jokaiselle luokalle on hankittu oppilaiden omien toiveiden mukaiset välituntikassit. Välituntikassit sisältävät yksinkertaisia liikuntavälineitä, joita oppilaat voivat käyttää välitunneilla. Vapaaehtoisista 5.-8. luokan oppilaista on koulutettu välituntiliikuttajia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat välituntiliikuntaa nuoremmille oppilaille.

Välituntitoiminnan lisäksi oppitunneille kehitetään toiminnallisia opetusmenetelmiä ja lisätään käytänteitä, joilla oppituntien istumajaksoja saadaan luontevasti katkaistua.  Kerhotoimintaa pyritään kehittämään siten, että monipuolista liikuntaa sisältävien kerhojen lisäksi tarjotaan sellaisia kerhoja, joihin vähemmän liikunnalliset ja liikuntaa harrastamattomat oppilaat voisivat osallistua.