Lukiokoulutus

 

Tervetuloa lukioomme! Aurinkorannikon suomalainen koulu aloitti 1.8.2007 ensimmäisenä ulkosuomalaisena kouluna oman lukio-opetuksen. Lukio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suorittaa nuorille tai aikuisille tarkoitettu lukiokoulutus.

Lukiossamme voi opiskella koko lukuvuoden tai yksittäisiä jaksoja. Tarjolla on laajan kontaktiopetuksen lisäksi runsas verkko-opetustarjonta yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa.

Alle 18-vuotiaalla opiskelijalla tulee olla nimetty huoltaja Aurinkorannikolla. Asumisjärjestelyistä opiskelija vastaa itse.

Meille voi myös hakea vaihto-opiskelijaksi niin, että käy koulua lukiossamme ja asuu espanjalaisessa isäntäperheessä. Lisätietoja kohdassa Opetus - Lukio - Vaihto-opiskelijana espanjalaisessa isäntäperheessä. Vaihto-opiskelijaksi voi hakea koko lukuvuodeksi tai yksittäisiksi jaksoiksi. Lisätietoja hallintosihteeri Tiina Karlo, kanslia@suomalainenkoulu.net.

Suunnitellessasi opintoja lukiossamme, sitoudu olemaan paikalla heti jakson alkaessa. Tutustu huolellisesti lukiomme ainevalintakorttiin ja jaksosuunnitelmaan, joista näet lukiomme opetustarjonnan.

Tutustu myös kotisivumme kohtaan Opetus - Lukio.

Jaksot lukuvuonna 2018-2019

1. jakso 13.8.2018 – 2.10.2018
2. jakso 3.10.2018 – 30.11.2018
3. jakso 3.12.2018 – 6.2.2019
4. jakso 7.2.2019 – 8.4.2019
5. jakso 9.4.2019 – 1.6.2019

 

 

Lukiokoulutuksen opiskelijaksiotto

Jos kyse on tämän lukuvuoden 2018-2019 opiskelijapaikasta, ottakaa yhteys suoraan hallintosihteeri Tiina Karloon, kanslia@suomalainenkoulu.net tai puh. +34 670 898 688.

 

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019 - 2020 alkaa maanantaina 21.1.2019 klo 9 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta.

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella (lomake tulee kotisivuille 21.1. klo 9 Espanjan aikaa) tai kirjallisesti koulun kansliasta saatavalla lomakkeella (lomakkeita saa kansliasta vasta ilmoittautumispäivän 21.1. aamuna klo 9 alkaen).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää viimeisin koulutodistus. Ilmoittautumisen jälkeen koulutuksen järjestäjä tarkistaa Väestötietojärjestelmästä oppilaan/opiskelijan kotikunnan Suomessa, kansalaisuuden ja äidinkielen. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille oppilaille/opiskelijoille, joilla on Väestötietojärjestelmästä saatavan tiedon mukaan kotikunta Suomessa ja Suomen kansalaisuus. Kotikuntavaatimus koskee koko koulussa opiskeltavaa aikaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat (pedagoginen arvio, yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelmat, lausunnot oppimiseen liittyvistä psykologin tutkimuksista yms.).

Ilmoittautumisen ja liitteen/liitteiden toimittamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa varausmaksulaskun (500euroa/oppilas) sähköpostitse. Ennen varausmaksulaskun lähettämistä perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Varausmaksulaskun yhteydessä koulu tulee pyytämään huoltajaa toimittamaan maistraatista saatavan oppilaan tai opiskelijan väestörekisteriotteen, josta näkyy huoltajatiedot. Sekä suomalaisten että espanjalaisten viranomaismääräysten vuoksi tarvitsemme tiedon huoltajuudesta.

Jos varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, ilmoittautuminen raukeaa.

Varausmaksun maksamisen jälkeen koulusihteeri toimittaa valitun maksutavan mukaisen koulumaksulaskun (lukuvuosimaksu, lukukausimaksu tai kuukausimaksu). Laskun eräpäivä tulee olemaan 5.4.2019. Kun varausmaksu ja koulumaksulasku valitun maksutavan mukaan on maksettu, pyydetty väestörekisteriote sekä mahdolliset oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät asiakirjat on toimitettu, koulupaikka varmistetaan lähettämällä oppilaaksi/opiskelijaksiottopäätös.

Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Jos huoltaja peruu oppilas/opiskelijapaikan ennen opiskelun alkamista, varausmaksua ei palauteta. Oppilas, joka ilmoitetaan koko lukuvuodeksi, mutta olisikin tulossa kouluun vain kevätlukukaudeksi, menettää koulupaikkansa ja varausmaksun.

 

Oppilas- ja opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

- pitkäaikaiset, koko lukuvuoden opiskelevat oppilaat sekä lukiokoulutuksessa vähintään kolme jaksoa opiskelevat ovat etusijalla 30.4.2019 saakka
- 1.5.2019 alkaen vahvistetaan jäljelle jääneitä oppilaspaikkoja ensisijaisesti syyslukukaudelle ja toissijaisesti kevätlukukaudelle ilmoittautuneille sekä niille oppilaille, jotka opiskelevat lukukautta lyhyemmän ajan

- lukion yksittäisten jaksojen jakso-opiskelijat vahvistetaan 1.5.2019 alkaen
- minimiaika perusopetuksessa opiskeluun on kaksi kuukautta, 9. luokan oppilaiden tulee kuitenkin aloittaa opiskelunsa viimeistään kevätlukukauden alkaessa ja opiskella koko kevätlukukausi koulussamme

Oppilaaksi- ja opiskelijaksiotosta päättää koulun rehtori Maarit Paaso. Oppilaaksi- ja opiskelijaksiottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

LISÄKSI

Lukio-opintoja aloittavalla perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoraja on 7,00. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes peruskoulun päättötodistus on toimitettu koululle viimeistään 7.6.2019.

Aurinkorannikon suomalainen koulu antaa yleisopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppilaita, joilla on erityisen tuen päätös, otetaan oppilaaksi vain tapauskohtaisesti rehtorin päätöksellä. Koulu ei voi tarjota kaikkia niitä tukipalveluja, joita Suomessa kunta järjestää.

Elokuussa koulun alkaessa oppilas- ja opiskelijatietolomakkeeseen vaaditaan väestörekisteriotteen mukainen huoltajan/huoltajien allekirjoitus. Jos oppilaalla/opiskelijalla on useampia huoltajia, lomakkeeseen tarvitaan kaikkien allekirjoitus.

 

LISÄTIETOJA
Aurinkorannikon suomalainen koulu
puhelin (+34) 670 898 688
sähköposti: kanslia@suomalainenkoulu.net