Lukiokoulutus

Tervetuloa lukioomme! Aurinkorannikon suomalainen koulu aloitti 1.8.2007 ensimmäisenä ulkosuomalaisena kouluna oman lukio-opetuksen. Lukio tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden suorittaa nuorille tai aikuisille tarkoitettu lukiokoulutus.

Lukiossamme voi opiskella koko lukuvuoden tai yksittäisiä jaksoja. Tarjolla on laajan kontaktiopetuksen lisäksi runsas verkko-opetustarjonta yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa.

Alle 18-vuotiaalla opiskelijalla tulee olla nimetty huoltaja Aurinkorannikolla. Asumisjärjestelyistä opiskelija vastaa itse.

Meille voi myös hakea vaihto-opiskelijaksi niin, että käy koulua lukiossamme ja asuu espanjalaisessa isäntäperheessä. Lisätietoja kohdassa Opetus - Lukio - Vaihto-opiskelijana espanjalaisessa isäntäperheessä. Vaihto-opiskelijaksi voi hakea koko lukuvuodeksi tai yksittäisiksi jaksoiksi. Lisätietoja hallintosihteeri Tiina Karlo, kanslia@suomalainenkoulu.net.

Suunnitellessasi opintoja lukiossamme, sitoudu olemaan paikalla heti jakson alkaessa. Tutustu huolellisesti lukiomme ainevalintakorttiin ja jaksosuunnitelmaan, joista näet lukiomme opetustarjonnan.

Tutustu myös kotisivumme kohtaan Lukio.

Jaksot lukuvuonna 2017-2018

1.jakso 14.8.2017 – 3.10.2017

2.jakso 4.10.2017 – 1.12.2017

3.jakso 4.12.2017 – 7.2.2018

4.jakso 8.2.2018 – 10.4.2018

5.jakso 11.4.2018 – 2.6.2018

 

Lukiokoulutuksen opiskelijaksiotto  

 

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 alkoi maanantaina 23.1.2017 klo 9.00 Espanjan aikaa. Ilmoittautuminen koskee yhtä lukuvuotta ja kullekin lukuvuodelle täytyy ilmoittautua erikseen.

Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti koulun kansliasta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti koulun kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Aurinkorannikon suomalaisen koulun lukio ei ole yhteishakujärjestelmässä.

Ilmoittautumislomakkeen jättämisen yhteydessä tulee esittää todiste Suomen kansalaisuudesta sekä maistraatista saatava laaja väestörekisteriote, josta ilmenee kotikunta Suomessa sekä huoltaja. Lisäksi toimitetaan viimeisin opiskelutodistus.

Maistraatista saatava väestörekisteriote ei saa olla yhtä kuukautta vanhempi. Huoltajan oma tuloste väestörekisteristä ei riitä, koska siinä ei näy nuoren kotikuntaa. Opiskelupaikka voidaan vahvistaa vain niille opiskelijoille, joilla on väestörekisteriotteen mukainen kotikunta Suomessa. Kotikuntavaatimus koskee koko lukiossa opiskeltavaa aikaa.

Ennen koulupaikan vahvistamista perheen kaikki erääntyneet koulumaksut tulee olla maksettu. Ilmoittautumisen ja liitteiden toimittamisen jälkeen hallintosihteeri toimittaa varausmaksun (400 euroa/oppilas) maksamista varten tiedot sähköpostitse. Kun varausmaksu on suoritettu, koulupaikka vahvistetaan.
 
Varausmaksu vähennetään viimeisen koulumaksuerän yhteydessä. Varausmaksusta palautetaan 100 euroa, jos peruutus tapahtuu ennen 1.8.2017. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta.

Lukio-opintoja aloittavalla peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvoraja on 7,00. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes peruskoulun päättötodistus on toimitettu koululle viimeistään 9.6.2017. Lukiokoulutuksen aloittavalla opiskelijalla tulee olla opiskeluvälineenä henkilökohtainen kannettava tietokone.

Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:

Lukiokoulutuksessa vähintään kolme jaksoa opiskelevat ovat etusijalla. 1.5.2017 alkaen vahvistetaan opiskelupaikka niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet lyhyemmäksi ajaksi. Minimiopiskeluaika lukiokoulutuksessa on yksi jakso.

Opiskelijaksi otosta päättää koulun rehtori. Lukiolain (629/1998) mukaan opiskelijaksi ottaminen on päätös, josta voi valittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI).

Lisätietoja:

Aurinkorannikon suomalainen koulu

puhelin (+34) 670 898 688

sähköposti: kanslia@suomalainenkoulu.net