Koulusta eroaminen

Eroamislomake on toimitettava koulun kansliaan viimeistään 14 vuorokautta ennen koulunkäynnin lopettamista, mikäli oppilas on hyväksytty oppilaaksi vähintään lukukaudeksi.

Lomakkeen voit ladata tästä.