< AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU TIEDOTTAA 28.11.2017

ILMOITTAUTUMISOHJEIDEN TÄYDENNYS JATKAVILLE OPPILAILLE JA OPISKELIJOILLE

JULKAISTU: 08.01.2018

Seuraavat ohjeet koskevat oppilaita ja opiskelijoita, jotka opiskelevat Aurinkorannikon suomalaisessa koulussa koko lukuvuoden 2017 – 2018 ja ovat jatkamassa opiskelua koulussa koko lukuvuoden 2018 – 2019.

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n hallitus on kokouksessaan 8.1.2018 tehnyt päätöksen, että koulussa jo koko lukuvuoden opiskelevat oppilaat ja opiskelijat voivat jatkaa seuraavalle lukuvuodelle täyttämällä kansliasta saatavan jatkamisilmoituksen ja toimittamalla tarvittavat liitteet (katso yleiset ilmoittautumisohjeet). Lisäksi varausmaksu tulee olla maksettuna. Päätös perustuu OKM:n ohjeistukseen jonka mukaan oppilaaksiottopäätökset tulee tehdä tai tarkistaa lukuvuosittain.

Jatkavat oppilaat voivat toimittaa jatkamisilmoituksen liitteineen koulun kansliaan tiistaista 9.1. alkaen. Tällöin kanslia antaa varausmaksutiedot viitenumeroineen. Varausmaksu tulee olla maksettuna viimeistään perjantaina 19.1.2018. Jos ilmoittautumista ja liitteitä ei toimiteta tai varausmaksua ei makseta viimeistään perjantaina 19.1.2018, tulee oppilas/opiskelija ilmoittaa normaalin ilmoittautumismenettelyn kautta maanantaista 22.1.2018 alkaen.

Koulumme oppilaat jotka ovat tällä hetkellä 9.luokalla ja jatkamassa lukuvuonna 2018 – 2019 koulumme lukioon, voivat ilmoittautua vasta 22.1.2018 alkaen.

Uusien oppilaiden ja opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa maanantaina 22.1.2018 klo 9 Espanjan aikaa.