< AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU TIEDOTTAA 3.8.2017

AURINKORANNIKON SUOMALAINEN KOULU TIEDOTTAA 18.8.2017

JULKAISTU: 18.08.2017

Lukuvuoden 2017-2018 ensimmäinen kotitiedote jaetaan kaikille oppilaille ja opiskelijoille paperisena sekä Wilma-tiedotteena. Jatkossa tiedote jaetaan sähköisenä tai paperisena sen mukaan kuin huoltaja on ilmoittanut.


LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT SEKÄ TAPAHTUMAKALENTERI

löytyvät koulumme kotisivulta ja koulun ilmoitustauluilta.


SYYSLUKUKAUDEN KERHOISTA TULEE ERILLINEN TIEDOTE
Syyslukukauden kerhot käynnistyvät 18.9. alkavalla viikolla.


LUKUJÄRJESTYKSET
Peruskoulu ja lukio toimivat viisijaksojärjestelmässä, ja lukujärjestys muuttuu jaksoittain. Myös ala- ja yläkoululaisten lukujärjestyksissä tapahtuu muutoksia, osalla myös koulun alkamis- ja päättymisajoissa.

Oppilaiden ja opiskelijoiden uudet lukujärjestykset näkyvät Wilmassa noin kaksi viikkoa ennen jakson vaihtumista.


ILTAPÄIVÄN KAKSOISTUNTI
Yläkoululaisten ja lukiolaisten iltapäivän kaksoistunti klo 14 - 16 voidaan pitää yhteen, jolloin koulupäivä päättyy klo 15.45.
 

YHTEYSTIEDOT

On erittäin tärkeää, että koululla on jokaisen oppilaan ja opiskelijan huoltajien sellainen puhelinnumero, josta huoltajan tarvittaessa tavoittaa koulupäivän aikana. Muuttuneet yhteystiedot tulee päivittää ilmoittamalla muutoksesta kansliaan.


ESPANJAN OPISKELU
Uuden opetussuunnitelman myötä koulussamme on siirrytty valtakunnalliseen kieliohjelmaan myös espanjan opetuksen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että espanjaa opiskellaan alakoulussa A2-kielenä, jolloin se on 4. luokalta alkava kieli. Tämän lisäksi vuosiluokilla 5. - 6. on myös omat espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Esikoulussa ja 1.-3. luokilla espanjaa opiskellaan ilman tasoryhmiä.

Yläkoulussa taso A2 jatkuu ja sen lisäksi espanjaa tarjotaan B2-kielenä, jolloin se on 8. luokalta alkava kieli. Vuosiluokilla 7. ja 9. on myös espanjan alkeisryhmät uusille oppilaille. Tässä siirtymävaiheessa eri ryhmissä voi olla mukana eritasoisia oppilaita, mutta tämä otetaan huomioon eriyttämällä opetusta.

Koska koulumme sijaitsee Espanjassa, on espanjan opiskelu pakollista peruskoulun puolella. Jokainen perusopetuksen oppilas osallistuu espanjan opetukseen joillakin näistä tasoista. Espanjan opettajat selvittävät oppilaalle kuuluvan ryhmän. Jos on jotain epäselvää, voitte olla yhteydessä lapsen/nuoren espanjan opettajaan.


WILMA
Huoltajan Wilma-tunnukset on tarkoitettu ainoastaan huoltajan käyttöön. Perusopetuksen 6. - 9.luokkien oppilaat ja lukion opiskelijat ovat saaneet omat Wilma-tunnukset.
Huoltajille on mahdollista järjestää koulutusta Wilman käyttöön. Mikäli olet kiinnostunut wilmakoulutuksesta, ota yhteyttä koulusihteeri Emilia Saarentolaan.
                            

TAPATURMAVAKUUTUS
Oppilaat ja opiskelijat on vakuutettu koulun puolesta vakuutusyhtiö Allianzissa kouluaikana. Tapaturman sattuessa oppilas/opiskelija lähetetään kansliasta saatavan vahinkoilmoituksen kanssa vakuutusyhtiön määräämään lääkärikeskukseen tai sairaalaan.


VESIPULLOT
Koulu haluaa muistuttaa koteja veden juonnin tärkeydestä näin helteillä. Vesipulloja voi täyttää päivän aikana koulun vesiautomaateista.


VÄLIPALAMYYNTI MA -TO
Peruskoulussa on maksullinen välipala tarjolla ma-to klo 14.00 -14.15. Pienellä rahalla saa terveellisen välipalan. Myynnissä on mm. ruisleipää, sämpylöitä, mehua, jogurttia ja hedelmiä. Lukion kahvioon voi käydä maksamassa haluamansa summan oppilaan välipalatilille, jotta oppilaalla ei tarvitse olla käteistä rahaa mukana.
Välipalamyynti alkaa maanantaina 21.8.


PERJANTAIN HERKKUKIOSKI
Perjantaisin oppilaskunta pitää peruskoulussa herkkukioskia erikseen ala- ja yläkoulun oppilaille. Herkkukioskia varten tulee olla oma raha mukana.


LUKION KAHVIO
toivottaa myös kotiväen tervetulleeksi kahville, pullalle ja pikkusuolaiselle. Kahvio on auki ma-pe klo 8 -15.15.


YHTEISÖLLISYYS-KAIKKI MUKAAN
Koulussamme kehitetään lukuvuosittain oppilaiden/opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta sekä koulun yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja. Varsinkin teemapäivinä haluaisimme hyödyntää huoltajien erityistaitoja ja osaamista.
Mikäli sinulla on taitoja, joita haluaisit opettaa koulumme oppilaille, ota yhteyttä apulaisrehtori Piia Kallunkiin sähköpostitse (piia.kallunki@suomalainenkoulu.net) tai käymällä koululla. Kerro, mistä aiheesta haluaisit oppitunnin pitää, mille luokka-asteelle jne.     


OPISKELUHUOLTO
Opiskeluhuollon tavoitteena on oppilaan/opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta kouluyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.
Apulaisrehtori Piia Kallunki johtaa koulukohtaista opiskeluhuoltoryhmää. Koulukuraattori Henna Kinnunen vastaa yksilökohtaisesta oppilas- ja opiskeluhuollosta.
Opiskeluhuollollisissa asioissa voit ottaa yhteyttä apulaisrehtoriin ja koulukuraattoriin.

Yhteystiedot:
apulaisrehtori Piia Kallunki
(+34) 634 690 668                
piia.kallunki@suomalainenkoulu.net

psykologi Camilla Lindström
camilla.lindstrom@cop.es
            
terveydenhoitaja Petriina Thomander-Salin            
(+34) 647 892 850                    
petriina.thomander-salin@suomalainenkoulu.net        
Terveydenhoitaja on koululla ma – pe klo 8 – 16,
päivystysaika ma – pe klo 9 - 10

kuraattori Henna Kinnunen
(+34) 603 488 570
henna.kinnunen@suomalainenkoulu.net


PERUSOPETUKSEN OPPILAAN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI
Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on erittäin tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Jos huomaat, että lapsella/nuorella on vaikeuksia selvitä koulutehtävistään, ota mahdollisimman pian yhteyttä luokanopettajaan/-ohjaajaan, oppiaineen opettajaan, erityisopettajaan tai apulaisrehtoriin.

erityisopettaja Laura Pippuri (+34) 670 898 667    
laura.pippuri@suomalainenkoulu.net

erityisopettaja Kaisa Häkkinen (+34) 606 982 348
kaisa.hakkinen@suomalainenkoulu.net


OPPILAIDEN HAKEMINEN KOULULTA
Esikoulu – 5.luokkalaiset lapset ja oppilaat tulee tuoda koululle ja hakea koululta. Oppilas ei saa poistua koulun alueen ulkopuolelle ennen kuin hakija on tullut häntä vastaan portille. Oppilas, joka ei osallistu iltapäiväkerhotoimintaan eikä myöhemmin alkavaan kerhotoimintaan tulee hakea koulusta koulupäivän päättyessä. Koululla ei ole järjestetty jo koulupäivänsä päättäneille oppilaille valvontaa iltapäivätuntien aikana.


VARAHENKILÖ
Halutessaan huoltajilla on mahdollisuus antaa kansliaan ns. varahenkilön puhelinnumero sellaista tilannetta varten, kun huoltajaan ei kiireellisessä tilanteessa saada yhteyttä. Huoltaja voi yhdessä varahenkilön kanssa käydä kansliassa koulusihteeri Emilian luona sopimassa asiasta kirjallisesti.


KIRJASTOVAPAAEHTOISIA KAIVATAAN
Lasten- ja nuorten kirjasto toimii pitkälti vapaaehtoisten avustamana. Jos olet kiinnostunut mukavasta kirjastotyöstä koulun kirjastossa ja haluat liittyä hauskaan kirjastotyyppijoukkoon, laita sähköpostia koulumme kirjastovastaavalle Mirva Mustoselle mirva.mustonen@suomalainenkoulu.net


ILTAPÄIVÄKERHO
Iltapäiväkerhotoiminta on tarkoitettu eskari – 2.luokan lapsille ja oppilaille. Iltapäiväkerhotoiminta on maksullista ja kerhoon haetaan täyttämällä kansliasta löytyvä ilmoittautumislomake. Kaikki lapset ja oppilaat joille iltapäiväkerhopaikkaa on jo haettu, mahtuvat toimintaan mukaan. Muutamia iltapäiväkerhopaikkoja on myös vielä vapaana. Iltapäiväkerhon toiminnasta vastaa Leena Virvalo.